Členovia RPR


Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

http://www.allianzsp.sk

Andrea Cocherová - čestná členka

Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc (ANRTS)

http://www.anrts.sk

Asociácia vydavateľov tlače

http://www.vydavatelia.sk

Československá obchodná banka, a.s.

http://www.csob.sk

FAT CHILLI, s.r.o.

http://www.fatchilli.com

Ferrero Česká s. r. o.

http://www.ferrero.cz/

Fórum PSR Slovensko

http://www.forum-psr.sk/

Heineken Slovensko

http://www.heineken.sk/

Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS)

http://www.kras.sk

Kofola a. s.

http://kofola.sk/

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

http://www.tv.markiza.sk

Mayer/McCann- Erickson, s.r.o.

http://www.mayer.sk/

MEDIAPRINT-KAPA Pressegrosso, a.s.

http://www.mediakapa.sk

Miriam Benčíková Kušnírová - čestná členka

Nezávislý inštitút ochrany súkromia

http://nios.sk/

Orange Slovensko, a.s.

http://www.orange.sk

Potravinárska komora Slovenska (PKS)

http://www.pks.sk

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s

http://www.pss.sk

Respect APP s.r.o.

http://www.respectapp.com/

Slovak Telekom, a.s.

http://www.slovaktelekom.sk/

Slovenská sporiteľňa, a.s.

http://www.slsp.sk

Slovenské združenie pre značkové výrobky

http://www.szzv.sk

TASR - Tlačová agentúra Slovenskej republiky

Všeobecná úverová banka, a.s.

http://www.vub.sk

Zoznam, s.r.o.

http://www.zoznam.sk/

Zuzana Mistríková - čestná členka

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

18.12.2017

Tlačová správa z 11. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 11. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2017   BRATISLAVA. Dňa 14. 12. 2017...

6.12.2017

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 10. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2017   BRATISLAVA. Dňa 23. 11. 2017...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.