PhDr. Eva Tiko Rajčáková PhD.
Výkonná riaditeľka

PhDr. Eva Tiko Rajčáková PhD.

Eva Tiko Rajčáková vyštudovala Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, so zameraním na marketingovú komunikáciu. V roku 2009 obhájila rigoróznu prácu na tému „Marketingová komunikácia a internet“ a získala titul PhDr a v roku 2012 získala na uvedenej univerzite titul PhD. V rokoch 2007-2009 pôsobila na pozícii PR manažér v spoločnosti .A.S.A. Slovensko, spol. s.r.o., neskôr na Agentúre Ministerstva školstva SR pre ŠF EÚ ako finančný overovateľ pre implementáciu OP Vzdelávanie. Od mája 2010 pracuje ako výkonná riaditeľka Rady pre reklamu a venuje sa problematike etickej samoregulácii reklamy a novým trendom v marketingovej komunikácii.

Je členkou európskeho EASA’s (European Advertising Standards Alliance) Board of Directors a členkou pracovnej skupiny CEEC (Central & Eastern European Council – združenie samoregulačných orgánov reklamy strednej a východnej Európy), cieľom ktorej je riešenie problémov etickej samoregulácie reklamy s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých krajín.

 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

5.10.2021

Raňajky s reklamou ON-LINE: Keď ide o život

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší zo série eventov...

2.9.2021

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 19. 08. 2021 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.