Prezídium

Prezídium riadi chod Rady v čase, keď nezasadá Valné zhromaždenie. Prezídium je oprávnené rozhodovať v otázkach, ktoré nie sú zákonom, stanovami alebo rozhodnutím Valného zhromaždenia zverené inému orgánu Rady.
 

(1)   Prezídium sa skladá z deviatich (9) členov a tvoria ho Prezident a ďalší ôsmi (8) volení zástupcovia členov Rady. Je volené na obdobie najmenej jedného (1) roka. Prezídium určuje plat Výkonného riaditeľa a ďalších zamestnancov Rady. Prezídium rozhoduje na svojom zasadnutí formou verejného hlasovania, je uznášania schopné pri prítomnosti dvojtretinovej väčšiny všetkých svojich členov a prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov.

Členovia

  • Miriam Benčíková-Kušnírová - prezidentka RPR
  • Andrea Cocherová - viceprezidentka RPR
  • Martin Ranuša Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
  • Róbert Slovák Klub reklamných agentúr Slovenska
  • Alexej Fulmek Asociácia vydavateľov tlače
  • Petra Novotná Slovak Telekom, a.s.
  • Denisa Pernicová BILLA s.r.o.
  • Ľubomír Tuchscher Slovenské združenie pre značkové výrobky (SZZV)
  • Jana Venhartová Potravinárska komora Slovenska

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

27.12.2018

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 10. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 13. 12. 2018...

26.11.2018

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 15. 11. 2018...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.