Miroslava Remenárová
(zadávatelia)

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1997 sa venuje oblasti stratégie, marketingovej komunikácie, firemným vzťahom a PR. V spoločnosti PEPSI-COLA sa podieľala na vytvorení novej kategórie balených vôd, na uvedení značka TOMA a vybudovaní samostatného výrobného podniku v Malackách. V Slovenských telekomunikáciách jej tím externej komunikácie položil základy pre projekt eSlovakia na podporu internetizácie Slovenska.

V rámci pôsobenia vo Philip Morris Slovakia sa zamerala najmä na projekty spoločenskej zodpovednosti a podpory komunít. Svoje skúsenosti z oblasti retailu a strategických inovácií využila pri repositioningu značky čerpacích staníc OMV ako Marketing & Training Manager zodpovedná za Slovensko, Českú republiku a Maďarsko. Výsledkom bolo získanie vedúceho postavenia na trhu čerpacích staníc a zvýšenie úrovne služieb pre zákazníkov. V rokoch 2011-2013 pôsobila ako konzultant pre komunikačnú stratégiu a PR pre Orange Slovensko.

Počas svojej kariéry bola členom predstavenstva Slovenského združenia pre značkové výrobky, Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Americkej obchodnej komory a Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu. 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.1.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 12. 2020 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.