Slavomíra Salajová - podpredsedníčka AK RPR
(právnička)

V roku 2002 ukončila štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V období rokov 2003 až 2004 pracovala ako právnička v Rade pre vysielanie a retransmisiu. Následne až do roku 2007 na Ministerstve kultúry SR na odbore komunikačných médií a ochrany autorského práva. Od roku 2007 pôsobí ako lektorka, právny konzultant, projektová manažérka v oblasti kreatívneho priemyslu, audiovízie, reklamy a televízneho vysielania v Mediálnom inštitúte, Creative Industry Forum a spoločnosti PubRes s.r.o. Od roku 2013 pedagogicky pôsobí na Katedre divadelného manažmentu Divadelnej fakulty VŠMU v Bratislave ako lektorka práva. Od roku 2021 pôsobí aj ako legislatívna konzultantka na Úrade vlády SR. 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.