Slavomíra Salajová - podpredsedníčka AK RPR
(právnička)

Profesionálna prax:

 

MV SR, Prezídium Policajného zboru SR (2003)

 • Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia policajného zboru SR; starší odborný špecialista, koordinátor Second Evolution Round – Questionnaire of the  Slovak Republic for OCTOPUS Groupe d´Etats contre la corruption

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • programový odbor, právnik (2003 – 2004)

 

Ministerstvo kultúry SR (2004 – 2007)

 • odbor komunikačných médií a ochrany autorského práva
 • referát slobodného prístupu k informáciám

 

Skupina pre digitálne vysielanie, poradný orgán ministra DPaT SR (2006 – 2007)

 • členka finančnej a informačnej komisie

 

Rada Európy (2006)

 • členka Skupiny expertov na verejnoprávne vysielanie v informačnej spoločnosti (MC-S-PSB)

 

Mediálny inštitút (2007 – súčasnosť)

 • právny konzultant, projektový manažér

 

PubRes, s. r. o. (2007 – súčasnosť)

 • lektor
 • projektový manažér
 • konzultant pre oblasť verejnoprávneho vysielania a štátnej pomoci

 

Creative Industry Forum (2008 – súčasnosť)

 • projektový manažér

 

Creative Industry and Intellectual Property Arbitration Court (2009 – súčasnosť)

 • tajomník
 • člen predsedníctva stáleho rozhodcovského súdu

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.7.2020

Tlačová správa zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 30. 06. 2020 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.