Mária Tóthová Šimčáková - predsedníčka AK RPR
(psychologička a pedagogička)

Prax detskej poradenskej a školskej psychologičky vykonáva už 17 rokov. Vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Pracovala na pedagogicko-psychologickej poradni a na škole a gymnáziu v Bratislave. Má skúsenosti s prácou s rôznymi ťažkosťami, problémami, ktoré sprevádzajú deti v ich živote, pracuje s celými rodinami, učiteľmi a školskými koilektívmi.Je členkou Asociácie školských psychológov SR a ČR, Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. Lektorovala mnohé programy pre deti aj  vo vzdelávaní dospelých, napr. pre Nadáciu otvorenej spoločnosti, Slovenskú humanitnú radu, Nadáciu M.Šimečku a i. Prispieva do rôznych odborných aj iných publikácii.  Vedie psychologickú  poradňu v časopise Šarm, Mamina a Pravda pre ženy. Veľa skúsenosti priamo z praxe rodín na Slovensku nazbierala v relácii TV Markíza Pestúnka.

 

V roku 2015 bola zvolená za predsedníčku Arbitrážnej komisie RPR. 

 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

5.10.2021

Raňajky s reklamou ON-LINE: Keď ide o život

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší zo série eventov...

2.9.2021

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 19. 08. 2021 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.