Mária Tóthová Šimčáková - predsedníčka AK RPR
(psychologička a pedagogička)

Prax detskej poradenskej a školskej psychologičky vykonáva už viac ako 25 rokov. Vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Má skúsenosti s prácou s rôznymi ťažkosťami a problémami, ktoré sprevádzajú deti v ich živote, pracuje s celými rodinami, učiteľmi a školskými kolektívmi. Je členkou Asociácie školských psychológov SR a ČR, Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV. Lektorovala mnohé programy pre deti aj  vo vzdelávaní dospelých, napr. pre Nadáciu otvorenej spoločnosti, Slovenskú humanitnú radu, Nadáciu M.Šimečku a i. Je odbornou garantkou programu detinanete.sk v problematike digitálnej gramotnosti a zodpovedného prístupu detí aj rodičov k používaniu technológii. Pracuje s projektom sebadôvery Dove pre dievčatá, matky a všetky deti, ktoré potrebujú obstáť v modernom svete.
Veľa skúsenosti ako riešiť ťažkosti s výchovou deti získala priamo v rodinách na Slovensku v relácii Pestúnka televízie Markíza.
 

 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.