Marcel Lukačka
(direct marketing)

Marcel Lukačka
Vyštudoval na Právnickej Fakulte UK v Bratislave, okrem toho absolvoval 2 semestre na FiF UK odbor politológia. V oblasti direct marketingu začal pracovať už ako študent v roku 1994, po absolvovaní Právnickej fakulty UK v roku 1996 založil spoločnosť Pekná modrá s.r.o. V nasledujúcich rokoch spoluzaložil ďalšie spoločnosti špecializujúce sa na BTL (bellow the line) aktivity, v roku 1997 spoločnosť E.Motion s.r.o.(sales promotion a event marketing) a v roku 1998 spoločnosť Shiculka & Macatch s.r.o. (neadresný mailing a logistika). V rokoch 1998-1999 externe pedagogicky pôsobil na Obchodnej fakulte Ekonomickej Univerzity, kde na katedre práva vyučoval obchodné právo a medzinárodné obchodné právo. V roku 2001 pracoval čiastočne aj ako externý konzultant a projektový manažér v Prahe pre spoločnosť ADM s.r.o. z nadnárodného holdingu TPG Post. Príležitostne prednáša a školí v oblasti direct marketingu a CRM. Je spoluzakladateľ a business director kuriérskych spoločností GO4 a Cyklokuriér Švihaj Šuhaj.

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.