Tlačová správa z Valného zhromaždenia RPR

BRATISLAVA, 12.12.2007

Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku, vstúpili štyria ďalší noví členovia. Na Valnom zhromaždení RPR, ktoré sa uskutočnilo 11.12. 2007 v hoteli Aston v Bratislave, boli za členov prijatí TV JOJ, Mac TV, s.r.o., ISPA, s.r.o, JC Decaux,  s.r.o. a OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.  Členovia RPR privítali medzi sebou aj ďalších  členov – spoločnosti  FatChilli, s.r.o., Škoda Auto Slovensko,s.r.o. a Heineken Slovensko, a.s., ktoré  sa stala členom RPR hlasovaním per rollam v priebehu roka. „Veľmi nás teší, že už nemusíme vysvetľovať, prečo je potrebné spoločne presadzovať etiku v reklame a ako si branža sama musí strážiť spolu so „biznisovou slobodou slova“ aj jej úroveň. Tešíme sa, že k silným spoločnostiam, ktoré tento systém podporujú dlhé roky pribúdajú ďalší podstatní hráči,“ konštatovala Eva Babitzová, prezidentka RPR.

Prínosom do členskej základne RPR je práve spoločnosť ISPA, s.r.o, ktorá poskytla svoje plochy kontroverznej kampani Právo na život. Ako sa vyjadril jej konateľ  Marian Pätoprstý, člensto v Rade víta hlavne z dôvôdu vyhnutiu sa do budúcnosti podobným prípadom. Posilnenie princípu etickej samoregulácie zdôraznil aj riaditeľ  úseku analýz, marketingu a PR  TV JOJ  Ľuboš Sarnovský, ktorý vyhlásil, že „členstvom TV JOJ v RPR chce spoločnosť deklarovať, že v sporných prípadoch je pre nich jediným kritériom etika reklamy a svoju obrazovku neposkytneme klamlivým, zavádzajúcim či dehonestujúcim televíznym spotom.“

Štefan Pogany, riaditeľ marketingu a komunikácie OTP Banky Slovensko, a.s. na margo nového členstva v RPR dodal: „Etika a transparentnosť sú v oblasti bankingu pojmy, ktoré tvoria piliery v robeni bankového biznisu.. V týchto nových podmienkach je naďalej nevyhnutné komunikovať na naše cieľové skupiny transparentne, čestne a pravdivo. Vstupom RPR OTP Banka Slovensko, a.s. potvrdila práve túto permanentnú ambíciu"
 
RPR pokračovala v tomto roku v medzinárodnom projekte monitorovania reklamy na alkohol  a pivo a bola zahrnutá do ďalšieho projektu monitorovania reklamy na potraviny. Práve v tejto súvislosti je výnamným členom spoločnosť Heineken Slovensko, a.s. Podľa jej corporate relations manager Romana Krajniaka „ jednou zo sfér, na ktoré sa zameriava Heineken je práve oblasť zodpovednej konzumácie piva, ktorá ide ruka v ruke so zodpovednou komunikáciou. Heineken má veľmi prísne pravidlá týkajúce sa zodpovednej komunikácie. Ako jeden z členov, a zároveň aj významný zadávateľ reklamy na Slovensku možeme aktívne napomôcť k napĺňaniu poslania RPR, zabezpečovať šírenie čestnej, decentnej, pravdivej a zodpovednej reklamy na Slovensku."

 Za svoje projekty spolupráce s médiami bola nominovaná  Európskou alianciou samoregulačných orgánov EASA na projekt roka. So svojím členom spoločnosťou FatChilli s.r.o pripravila RPR v tomto roku novú webovú stránku s intranetom pre členom Arbitrážnej komisie, ktorý výrazne zefektívňuje ich prácu.


VZ RPR opätovne  zvolilo prezidentku RPR  Evu Babitzovú, ktorá pokračuje vo svojej funkcii v ďalšom období.
Novými členmi Prezídia RPR sa stali Ladislav Faith zo  spoločnosti  T-com a prezident KRAS-u  Aleš Kohút.


Valné zhromaždenie tiež novelizovalo základný dokument etickej samoregulácie v reklame – Etické zásady reklamnej praxe, platné na území SR – zmeny kódexu sa opierali o aktualizáciu niektorých oblastí / pojem reklamy, subjekty reklamy ako komunikačného procesu, slušnosť reklamy/ podľa  priamych požiadaviek členov RPR, členov Arbitrážnej komisie RPR a z podkladov iných európskych kódexov a nových oblastí upravených ICC Kódexom.

 

 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.