Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 5. novembra 2009 sa konalo 9. tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu /ďalej len AK RPR/. AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala 6 sťažností na reklamu, či nedošlo k porušeniu Etického kódexu.


AK RPR na svojom zasadnutí prijala nasledovné nálezy:
 
Reklamné kampane, ktoré sú v rozpore s Etickým kódexom:


Inzercia „GS CondroFORTE Comfort“,  zadávateľ: Green-Swan Pharmaceuticals SR, s.r.o.Konkurenčná sťažnosť spoločnosti WALMARK, spol. s .r.o. na reklamu produktu GS Condro Forte Comfort, doplnku výživy na kĺby spoločnosti Green-Swan Pharmaceuticals SR, s.r.o.

Sťažovateľ sa sťažuje na skutočnosť, že v reklame sa uvádza, Condro Forte Comfort je jediný prípravok medzi výživovými doplnkami na kĺby v SR s mimoriadnou, klinicky preukázanou účinnosťou, pričom to nie je pravdou.

 AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená  a predmetná kampaň „GS CondroFORTE Comfort“, zadávateľa „Green-Swan Pharmaceuticals SR, s.r.o.“ je v rozpore s ustanovením Časti II., bodu 4.4. písm. a) Etického kódexu.

V reklame na GS Condro Forte Comfort odznelo zavádzajúce tvrdenie, že ide o „Jediný prípravok na kĺby v SR s mimoriadnou, klinicky preukázanou účinnosťou“. Toto tvrdenie nie je pravdivé, pretože nejde o jediný produkt, ktorý je na trhu dostupný - v ponuke sú aj iné produkty, ktorých účinky boli klinicky testované s úspešným výsledkom.


Reklamné kampane, ktoré nie sú v rozpore s Etickým kódexom:


Printová, billboardová a internetová kampaň „11. septembra ste boli medzi prvými...“, zadávateľ: Televízia TA3

- C.E.N. s.r.o.


Predmetom sťažnosti fyzickej osoby bola kampaň televízie TA3, pričom podľa sťažovateľa je neetické, že na ľudskom nešťastí stavia televízia svoju reklamu. AK posudzovala printovú, billboardovú a internovú reklamu.

 AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je  opodstatnená a printová, billboardová a internetová kampaň  zadávateľa  Televízia TA3 nie je v rozpore s Etickým kódexom reklamy.

Reklamná kampaň televízie TA3 komunikuje aktuálnosť a rýchlosť spravodajstva, ktorá je nosným pilierom vysielania, keďže ide o spravodajskú televíziu. Reklama využíva viac motívov na dokumentovanie pohotovosti a aktuálnosti informácii, jedným z nich boli udalosti z 11.septembra. Motív však nie je využitý bulvárnym spôsobom, ale na pripomenutie začiatku vysielania televízie. Takisto samotný  vizuál danej reklamy pôsobí neutrálne.

TV kampaň „Grand Scénic“, zadávateľ: Renault Slovensko, spol. s.r.o.Sťažnosť  fyzickej osoby sa týkala TV reklamy automobilky Renault, v ktorej sa podľa sťažovateľa propaguje jej model Grand Scénic spôsobom ponižujúcim model tradičnej rodiny.


AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a kampaň „Grand Scénic“ , zadávateľa Renault Slovensko, spol. s.r.o. nie je v rozpore s Etickým kódexom reklamy.

TV spot využíva prípustnú reklamnú nadsádzku a storyline sa nevyjadruje k modelu rodiny, ale slúži na ilustráciu kvalít a vlastností propagovaného modelu auta, pričom popisuje humorným spôsobom situáciu, ku ktorej by mohlo dôjsť pri tomto type vzťahov.
 
Internetová a printová kampaň "Po 3. minúte voláte v sieti 02 zadarmo“, zadávateľ: Telefónica O2 Slovania, s.r.o. Sťažnosť fyzickej osoby sa týkala internetovej a printovej  spoločnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.“ Po 3. minúte voláte v sieti 02 zadarmo“. Podľa sťažovateľa je táto reklama zavádzajúca tvrdením, ktoré je podmienené aktivovaním balíka umožňujúceho túto ponuku.


AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a predmetná reklama "Po 3. minúte voláte v sieti 02 zadarmo“ zadávateľa: Telefónica O2 Slovania, s.r.o. nie je v rozpore s Etickým kódexom reklamy.

Reklamná kampaň k uvedenému benefitu pri kombinácii využívania programu O2 Fér s aktivovanými Extra balíčkami je komunikovaná spolu s informáciou o platnosti tejto výhody po prevolaní minút z Extra balíčkov, čo vyplýva jednak z reklamných materiálov, ale je uvedená presne aj v cenníku O2 Fér. Z obsahu kampane jednoznačne vyplýva spôsob využitia predmetnej výhody.

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

11.6.2018

Tlačová správa z 5. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 31. 5. 2018...

11.5.2018

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 2. 5. 2018 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej samoregulácie...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.