Tlačová správa z 3. zasadnutia AK

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Počet sťažností
fyzické osoby:  9
sekretariát postúpil AK 4 sťažnosti
/5 sťažností – 3  sťažnosti na kampane, ktoré sa už posudzovali v minulosti,
2 sťažnosti sa netýkali reklamy ako takej/

4 sťažnosti na AK –
Telefónni operátori: 1
Služby – 2
Audiotext – 1
 


3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu /27.3. 2008/

BRATISLAVA, 27. 3. 2008 sa konalo 3. tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu / ďalej len AK RPR/. AK RPR ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala 4 sťažnosti na reklamu, či nedošlo k porušeniu Etických zásad reklamnej praxe platnými na území Slovenskej republiky / ďalej len Kódex/. AK RPR na svojom zasadnutí prijala nasledovné rozhodnutia:

 Akciová ponuka Chello platinum za 666 Sk s DPH mesačne, zadávateľ UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.

 Sťažnosť  fyzickej osoby sa týka akciovej ponuky Chello platinum za 666 Sk s DPH mesačne. Sťažovateľ až pri rozhovore s predajcom zistil, že ponuka sa týkala len miest  mimo  Bratislavy, čo nebolo  uvedené na internetovej stránke spoločnosti a podľa sťažovateľa je táto reklama zavádzajúca
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť nie je opodstatnená a akciová ponuka Chello platinum za 666 Sk s DPH mesačne spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.  nie je v rozpore s Kódexom.

Ponuka Chello platinum za 666 Sk s DPH mesačne spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. nebola územne obmedzená a bola komunikovaná v intenciách Etického kódexu; v reklame bolo uvedené, že ide o limitovanú edíciu ( týkala sa prvých 3000 zákazníkov) a v podmienkach bol uvedený odkaz na infolinku a Zákaznícke stredisko, kde sa zákazník môže dozvedieť viac informácií týkajúcich sa aj pokrytia danej služby.

 


 Billboardy na Magio v Žiline, zadávateľ:Slovak Telecom,a.s. .

Sťažnosť fyzickej osoby sa týka billboardov spoločnosti Slovak Telekom ,a.s. na Magio v Žiline, na ktorých je tvrdenie „ Už v celej Žiline!“  Podľa sťažovateľa je toto tvrdenie zavádajúce, keďže sťažovateľ dostal informáciu, že v jeho prípade nie je možné danú službu zaviesť z technických dôvodov.
 
AK RPR po posúdení všetkých relevantných podkladov dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosť je opodstatnená a predmetný billboard na službu Magio v Žiline  spoločnosti Slovak Telecom,a.s. je v rozpore s ustanovením bodu  a 4.4. a časti II kódexu.

Tvrdenie, uvedené  na billboarde  „ Už v celej Žiline!“  má zavádzajúci charakter, keďže budí jednoznačný dojem o absolútnej dostupnosti danej služby na celom území mesta Žilina.  Takéto tvrdenie mohlo zaviesť spotrebiteľov.

 

 


.

 

 

 

 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.