Škoda Auto Slovensko ako nový člen RPR


Rada pre reklamu privítala nového člena , spoločnosť Škoda Auto Slovensko , ktorá sa vstupom do Rady pre reklamu zaviazala pre tvorbu, dodržiavanie a šírenie dobrého mena reklamy a etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej Republiky.

Konateľ spoločnosti Ing. Matej Bugár sa k vstupu do RPR vyjadril nasledovne : „Spoločnosť ŠkodaAuto Slovensko, ako zástupca značky Škoda na Slovensku a významný zadávateľ reklamy v slovenských médiách s radosťou prijala ponuku stať sa členom Rady pre reklamu. Svojim vstupom by chcela prispieť k ďalšiemu skvalitňovaniu úrovne slovenskej reklamy s ohľadom na dodržovanie morálnych pravidiel a zákazníckeho prístupu. Veríme, že dokážeme priniesť na veľmi dynamický slovenský reklamný trh, ktorý sa stal plnohodnotnou súčasťou európskeho reklamného priestoru nové myšlienky a „know-how“ zaužívané v rámci nášho koncernu. Ďakujeme Rade pre reklamu za pozvanie do svojich radov, medzi významné osobnosti slovenskej reklamy a zástupcov najväčších slovenských zadávateľov.“

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.1.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 12. 2020 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.