Seminár "Ako eticky propagovať svoje podnikanie" v Trenčíne

Pozývame vás na seminár "Ako eticky propagovať svoje podnikanie", ktorý sme zorganizovali v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK. Cieľom podujatia je oboznámiť podnikateľov (zadávateľov reklamy), živnostníkov, pracovníkov marketingových oddelení a zamestnancov lokálnych reklamných agentúr s princípmi a významom etickej samoregulácie, predstaviť im Radu pre reklamu, informovať o aktuálnych trendoch v komerčnej komunikácii, na ktorú je verejnosť citlivá a vysvetliť im etické pravidlá reklamnej praxe.
 

Téma:

„Ako eticky propagovať svoje podnikanie? Vyhnite sa pochybeniam a robte reklamu ako zodpovedný profesionál“
 

Kedy a kde:

28. 11.  2017  (utorok) od 9.00 do 11.00 hod. 
Trenčianska regionálna komora SOPK, Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť, 7. poschodie
 

Program:

08:30 – 09:00 – Registrácia účastníkov
 
09:00 – 10:30
  • Predstavenie Rady pre reklamu a princípov etickej samoregulácie reklamy
  • Predstavenie Etického kódexu, vysvetlenie jeho princípov, celkového kontextu, spôsob uplatňovania
  • Na čo je slovenský spotrebiteľ v reklame citlivý a na aké reklamy reaguje alergicky
  • Akých etických prešľapov sa dopúšťajú inzerenti a agentúry v marketingovej komunikácii. Čo v reklame ešte "áno" a čo už rozhodne "nie", aby bola inšpiratívna, funkčná a zároveň zodpovedná.
  • Predstavenie najzaujímavejších Komisiou posudzovaných prípadov reklám a rozhodnutí (vrátane bližšieho vysvetlenia spôsobu rozhodovania Arbitrážnej komisie v týchto prípadoch)
 
10:30 – 11:00 – Diskusia
 
11:00 – Coffee break

Cena a registrácia: 

 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlášky, ktorú nájdete tu: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017110202 
 
Cena: 
Člen  SOPK:              6  € s DPH/osoba   
Člen  RPR:                 6 € s DPH/osoba   
Nečlen SOPK:           8  € s  DPH/osoba
Občerstvenie je zahrnuté v cene  seminára.
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.