RPR víťazom 6. ročníka EASA Best Practice Award

Rada pre reklamu pokračuje v úspešnom šírení odkazu samoregulácie a etickej reklamy.

24. apríla 2009

PRAHA. Rada pre reklamu sa v dňoch 22. - 24. apríla 2009 zúčastnila na Valnom zhromaždení Európskej aliancie samoregulačných orgánov /EASA/ v Prahe organizovaným EASA a českou Radou pro reklamu.

Súčasťou VZ EASA bolo i udeľovanie ocenenia EASA Best Practice Award. Ocenenie je prezentované každoročne samoregulačným orgánom, ktoré preukázali výnimočné aktivity v propagovaní etického prístupu v reklame. Úspech v súťaži je podmienený splneniu aspoň jedného z desiatich bodov Charty samoregulácie a etickej reklamnej praxe EASA. Víťazmi ocenenia po minulé roky sa stali samoregulačné orgány z Belgicka (2008), Írska (2007), Holandska (2006), Juhoafrickej republiky (2005) a Turecka (2004).

Rada pre reklamu prihlásila do tohtoročného ročníka súťaže dva projekty, ktoré viedli k zvýšeniu pozornosti verejnosti voči samoregulácii a etickej reklame.

V druhej polovici roka 2008 si Rada pre reklamu zaumienila zvýšiť svoj profil v povedomí občanov na celom Slovensku. Preto sa v spolupráci s reklamnou agentúrou Respect APP rozhodla uviesť televíznu kampaň orientovanú na splnenie tohto cieľa. Cieľom kampane bolo prezentovať a zviditeľniť Radu pre reklamu ako inštitúciu, ktorej funkciou je spolu s pomocou verejnosti zlepšovať úroveň publikovanej reklamy.

Hlavnou postavou televíznych spotov sa stal známy hudobník Marián Čekovský a ohlas, ktorý kampaň vyvovala zo strany verejnosti prekonal všetky očakávania. Rada pre reklamu počas a po vysielaní kampane zaznamenala dvojnásobný nárast sťažností. Práve tento fakt potvrdil úspech prevedenia kampane a stal sa prvým nominovaným projektom.

Nárast obdržaných sťažností viedol Radu pre reklamu k tomu, že RPR v spolupráci s dlhoročným partnerom, webdesignovou spoločnosťou FatChilli aktualizoval súčasný webový systém na evidovanie sťažnosti. Systém slúži RPR už tri roky na spracovanie, archivovanie a vyhodnocovanie prijatých sťažností. Na základe štatického dotazníka EASA bol vyvinutý systém, ktorý dovoľuje okamžité a kompletné vygenerovanie štatistík na základe prijatých a spracovávaných sťažností. Tento projekt predstavoval druhú nomináciu RPR.

Celkovo bolo do súťaže prihlásených 8 nominovaných projektov a tie boli hodnotené porotou zloženej z odborníkov z oblasti samoregulácie a marketingovej komunikácie. Okrem víťaznej nominácie RPR sa medzi ocenenými nachádzali samoregulačné orgány z Juhoafrickej republiky (čestné ocenie), Rakúska (3. miesto) a Francúzska (2. miesta).

Podľa jedného z členov poroty pani Helen Day z Európskej sponzorskej asociácie bolo dôvodom víťazstva RPR: “Slovenská nominácia bola porotcami EASA ohodnotená ako najlepšia z viacerých dôvodov. Avšak hlavným dôvodom bol prínos ich nominovaných projektov, výnimočná efektivita a šírenie odkazu samoregulácie veľmi širokému publiku.”


Reklamné spoty RPR si môžete pozrieť i na internete na našej videostránke:
www.youtube.com/RPR4Slovakia

Mediálny výstup - Mediálne.sk:
Nenechajte sa klamať reklamou, hovorí nová slovenská reklama

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.