Poštová Banka, nový člen RPR


Spoločnosť Poštová banka, a.s. sa od marca 2008 stala členom Rady pre reklamu. Ako sa  vyjadril jej Head of Marketing Communication Department Tomáš Trupl : "Poštová banka ako významný zadávateľ v oblasti marketingu a reklamy na slovenskom trhu cíti spoluzodpovednosť za vývoj a úroveň prostredia marketingovej komunikácie na Slovensku. Preto sa chceme aj prostredníctvom svojho členstva v Rade pre reklamu aktívne podieľať na vývoji a správnom fungovaní reklamného odvetvia. Verím, že svojimi skúsenosťami a postrehmi prispejeme k neustálemu zvyšovaniu jeho úrovne." Rada pre reklamu získava v Poštovej banke významného člena zo sektoru bankovníctva. Stratégiou Rady je orientácia na rozširovanie členskej základne smerom na sektor bánk a poisťovní, keďže eviduje už od minulého roku neustály rast sťažností týkajúcich sa tejto oblasti.

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.