MAC TV a Asociácia digitálnych marketingových agentúr sa stali novými členmi Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku, vstúpili dvaja noví členovia. Na výročnom zasadnutí členov RPR, ktoré sa uskutočnilo 3. apríla boli za členov prijatí spoločnosť MAC TV, s.r.o.  a Asociácia digitálnych marketingových agentúr (ADMA). 
 
„Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu samoreguláciu vysielateľov. Na Slovensku ustanovuje samoregulačný systém pre oblasť mediálnej komerčnej komunikácie Opčný protokol Rady pre reklamu, ku ktorému sa JOJ Group zaviazala. Naše členstvo v RPR je prirodzeným krokom v záujme konsolidácie všetkých aktivít v našom mediálnom a reklamnom svete. Tešíme sa na užšiu spoluprácu v Rade pre reklamu,“ povedal Marcel Grega, generálny riaditeľ JOJ Group, prezident Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc a po novom člen prezídia RPR.
 
K podpore etických princípov sa zaviazala aj Asociácia digitálnych marketingových agentúr, združenie profesionálnych agentúr, ktoré pôsobia v oblasti digitálneho marketingu. „Sme vďační za prijatie do Rady pre reklamu. Ako Asociácia združujeme 19 profesionálnych agentúr a etický kódex v reklame je pre nás nesmierne dôležitý. Rozhodli sme sa uchádzať o členstvo, lebo cítime veľkú zodpovednosť voči etike v reklame a veríme, že naše bohaté skúsenosti budeme môcť zúročiť aj v Rade pre reklamu.“ povedal Peter Šurín, prezident ADMA 
 
Valné zhromaždenie tiež volilo prezidenta RPR. Svoju pozíciu po tretíkrát obhájila Miriam Benčíková-Kušnírová. „Vážim si znovuzvolenie na post prezidentky RPR a ďakujem za dôveru členom. Teší ma to o to viac, že budúci rok si bude Rada pripomínať 25. výročie svojho vzniku. Je to dobrá príležitosť na zhodnotenie  ako výrazne sa vnímanie etiky v reklame posunulo vpred a stalo sa trhovým štandardom, o čom svedčí aj vstup nových členov, z ktorého sa tešíme. Veríme, že vzájomnou spoluprácou presadzovanie etických princípov ešte viac posilníme“, uviedla prezidentka RPR.  
 
Valné zhromaždenie hlasovalo aj o zložení Arbitrážnej komisie RPR, ktorá posudzuje sťažnosti na reklamu a rozhoduje v otázkach reklamnej etiky. Okrem doterajších členov bola Komisia doplnená o ďalšieho odborníka z oblasti digitálnej a internetovej reklamy, Mariána Hlinka (Elite Solutions). "V prvom rade by som rád povedal, že si veľmi cením prejavenú dôveru Valného zhromaždenia. Prácu Rady pre reklamu dlhodobo sledujem a teším sa, že sa stanem súčasťou tohto dôležitého zoskupenia. Kvalita a úroveň reklamy na Slovensku a tak isto aj jej čiastkové výstupy, sa z roka na rok zlepšujú, napriek tomu je nutné držať isté mantinely, za ktoré by sa ísť nemalo. Je skvelé, že existuje inštitúcia, ktorá presne toto stráži a ja sa teším, že svojim dielom môžem prispieť tiež." povedal nový člen Komisie, M. Hlinka. 
 
Posilnenie a doplnenie Komisie o nezávislého odborníka z tejto oblasti bolo prirodzenou reakciou na neustále sa zvyšujúci počet sťažností na reklamu šírenú na internete.  Arbitrážna komisia aktuálne pracuje v tomto zložení: Andrea Cocherová Andrea (čestná členka RPR), Pavol Cvik, (advokát, mediálne a farmaceutické právo), Martin Drobný (IT technológie), Oľga Gyarfášová (sociologička), Marián Hlinka (digitálny marketing), Radoslav Kutaš (právnik, spoluautor Kódexu), Marcel Lukačka (direct marketing), Maru Mitlíková (digitálny marketing), Maroš Ovčarik (finančný sektor), Miroslava Remenárová (PR), Slavomíra Salajová (právnička, mediálne a autorské právo), Róbert Slovák (reklamné agentúry), Mária Tóthová Šimčáková (detská psychologička). 
 
Po uplynutí funkčného obdobia si členovia na Valnom zhromaždení zvolili aj  Prezídium RPR.  Novým členom prezídia sa stal Marcel Grega,  generálny riaditeľ JOJ Group a prezident Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc. 
 
V Prezídiu ďalej pokračujú Andrea Cocherová (čestná členka RPR), Alexej Fulmek (Asociácia vydavateľov tlače), Petra Novotná (Slovak Telekom, a.s.), Denisa Pernnicová (BILLA, a.s.), Róbert Slovák (Respect APP, Klub reklamných agentúr Slovenska), Ľubomír Tuchscher (Slovenské združenie pre značkové výrobky) a Jana Venhartová (Potravinárska komora Slovensko). 
 
Medzi čestných členov RPR bol prijatý Martin Ranuša, ktorý dlhé roky pôsobil v prezídiu Rady a svojimi aktivitami prispieval k podpore etickej samoregulácie reklamy. 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.