Arbitrážnu komisiu posilnil odborník na sociálne siete, influencer marketing a on-line reklamu

BRATISLAVA. Medzi členov Arbitrážnej komisie, ktorá posudzuje sťažnosti na reklamu a rozhoduje v otázkach reklamnej etiky reklamy bol na Valnom zhromaždení zvolený Vladimír Paštinský. 
 
Vladimír Paštinský už viac ako 10 rokov pôsobí v agentúre Wavemaker, aktuálne na pozícii Head of Content & Technology, kde je zodpovedný za vedenie a rozvoj contentového oddelenia a oddelenia zameraného na prieskumy v agentúre. 
 
Ako sám hovorí etika pre neho znamená, že nepozeráme len na seba a svoj prospech. Uvedomujeme si následky nášho konania a správame sa férovo a zodpovedne. K svojej novozvolenej funkcie povedal: “veľmi sa teším z dôvery a tejto príležitosti. Bude to pre mňa znamenať pozerať sa na reklamu inou optikou ako doteraz. Mám aj rešpekt pred touto funkciou, pretože naše rozhodnutia majú vplyv na zadávateľov a to, ako je reklama na Slovensku vnímaná. Verím, že svojimi skúsenosťami budem platným členom a spolu s ďalšími budeme naďalej prispievať k zlepšovaniu reklamného prostredia na Slovensku a ochrane spotrebiteľov.“
 
Posilnenie a doplnenie Komisie o nezávislého odborníka z tejto oblasti bolo prirodzenou reakciou na neustále sa zvyšujúci počet sťažností na reklamu šírenú na internete, vrátane citlivejšieho vnímania komerčného obsahu na sociálnych sieťach samotnými spotrebiteľmi.   
 
Arbitrážna komisia aktuálne pracuje v tomto zložení: Andrea Cocherová (viceprezidentka a čestná členka RPR), Pavol Cvik, (advokát, mediálne a farmaceutické právo), Martin Drobný (IT technológie), Oľga Gyarfášová (sociologička), Radoslav Kutaš (právnik, spoluautor Kódexu), Marcel Lukačka (direct marketing), Maru Mitlíková (digitálny marketing), Maroš Ovčarik (finančný sektor), Vladimír Paštinský (reklama na sociálnych sieťach, influencer marketing), Miroslava Remenárová (PR), Slavomíra Salajová (právnička, mediálne a autorské právo), Róbert Slovák (reklamné agentúry), Mária Tóthová Šimčáková (detská psychologička). 
 

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.4.2021

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 25. 03. 2021 sa konalo 3. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

12.3.2021

Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 25. 02. 2021 sa konalo 2. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.