Nálezy Arbitrážnej komisie RPR


08 (03-02) Strip Clubs v centre Bratislavy

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Angel's strip / Devil's strip
Nález:Negatívny

07 (03-01) "Slovenské kravičky, pekných syrov máte"

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:BILLA s.r.o.
Médium:reklama v mieste predaja
Nález:Negatívny

10 (03-04) Ako utiecť pred Koronavírusom

Sťažovateľ:Fyzické osoby
Zadávateľ:BUBO travel agency, s.r.o.
Médium:video umiestnené na YouTube
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 10 ods. 3 a ods. 4, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 1

06 (02-06) Wobenzym

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:MUCOS Pharma CZ, s.r.o.
Médium:Rozhlasový spot
Nález:Negatívny

05 (02-05) Líška polárna

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
Médium:TV spot
Nález:Negatívny

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.