Nálezy Arbitrážnej komisie RPR


07 (02-03) WTF je HPV?

Sťažovateľ:fyzické osoby, Iniciatíve pre uvedomenie si rizík očkovania o.z.
Zadávateľ:Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Médium:Informačná kampaň
Nález:Negatívny

05 (02-01) Clavin Platinum - šírenie sponzorského odkazu

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:šíriteľ MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Médium:sponzorský odkaz v TV
Nález:Pozitívny

11 (02-07) film Ostrým nožom

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Médium:Vonkajšia reklama
Nález:Negatívny

10 (02-06) Umiestnenie reklamy na vstupenke na detské podujatie

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Ticketportal SK, s.r.o.
Médium:Elektronická vstupenka
Nález:Negatívny

09 (02-05) film Potomok

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Forum Film Slovakia s.r.o.
Médium:vonkajšia reklama
Nález:Negatívny

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

20.8.2019

Raňajky s reklamou: Ako robiť a vysielať televíznu a rozhlasovú reklamu tak aby bola etická?

  Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu...

8.7.2019

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 20. 06. 2019 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.