Nálezy Arbitrážnej komisie RPR


60 (08-07) Investovanie od VÚB

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Všeobecná úverová banka, a.s.
Médium:TV spot
Nález:Negatívny

FITINN vizuály s headlinom: "Keď si tučný...", "Muži sa neotáčajú..."

Sťažovateľ:Fyzické osoby
Zadávateľ:BUSA Fitness s.r.o.
Médium:vonkajšia reklama, reklama na sociálnych sieťach
Nález:Negatívny

59 (08-06)/I. FitINN - vizuál s headlinom: "Nie si tučná iba v týchto šatách"

Sťažovateľ:Fyzické osoby
Zadávateľ:BUSA Fitness s.r.o.
Médium:vonkajšia reklama, reklama na sociálnych sieťach
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 10 ods.3

55 (08-02) Tesco pôžička

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Home Credit Slovakia, a.s.
Médium:TV spot
Nález:Negatívny

45 (07-02) Krátke zamyslenie R. Rotha

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:šíriteľ: GES Slovakia, s.r.o.
Médium:vystúpenie moderátora v rozhlasovej relácii
Nález:V riešení

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.