Nálezy Arbitrážnej komisie RPR


13 (04-03) Jediná v každom okrese

Sťažovateľ:fyzická osoba
Zadávateľ:Prima banka Slovensko, a.s.
Médium:YouTube
Nález:Negatívny

79 (10-11) Najvyššie zľavy teraz!

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:BUBO travel agency, s.r.o.
Médium:internetový banner
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 15 ods. 4

09 (03-03) Ročná kontrola a čistenie komínov

Sťažovateľ:fyzická osoba
Zadávateľ:AA Správa, s.r.o.
Médium:leták vhadzovaný do poštových schránok
Nález:Negatívny

08 (03-02) Strip Clubs v centre Bratislavy

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Angel's strip / Devil's strip
Nález:Negatívny

07 (03-01) "Slovenské kravičky, pekných syrov máte"

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:BILLA s.r.o.
Médium:reklama v mieste predaja
Nález:Negatívny

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.7.2020

Tlačová správa zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 30. 06. 2020 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.