Nálezy Arbitrážnej komisie RPR


24 (06-06) Všetko len za 99€

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:FAST PLUS, spol. s r.o.
Médium:Internet (príspevok na Facebooku)
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 14 ods. 2

21 (06-03) Bohatstvo života začína v tvojej záhrade

Sťažovateľ:fyzické osoby, Úrad komisára pre deti
Zadávateľ:HORNBACH - Baumarkt SK, spol. s r.o.
Médium:reklamnákampaň
Nález:Negatívny

19 (06-01) Vibroshaper

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:MediaShop GmbH
Médium:telenákupný spot
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 14 ods. 6

12 (04-02) Mnohonásobná ochrana vášho organizmu za menej ako 1€ / deň

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:CarnoMed, s.r.o.; šíriteľa: FPD Media, a.s.
Médium:Reklamný článok na internete
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 22 ods. 2 a čl. 26 ods. 2

18 (05-03) Správame sa zodpovedne

Sťažovateľ:Právnická osoba
Zadávateľ:Ryba Žilina, spol. s r.o.
Médium:Facebook
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 10 ods. 4 a čl. 17

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

14.10.2020

Arbitrážnu komisiu posilnil odborník na sociálne siete, influencer marketing a on-line reklamu

BRATISLAVA. Medzi členov Arbitrážnej komisie, ktorá posudzuje sťažnosti na reklamu a rozhoduje v otázkach reklamnej etiky reklamy...

25.9.2020

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 09. 2020 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.