Nálezy Arbitrážnej komisie RPR


22 (04-04) Bilancovanie

Sťažovateľ:fyzická osoba, právnická osoba
Zadávateľ:Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Médium:Leták, web stránka
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 18 ods. 1 písm. b) a čl. 14 ods. 2

31 (05-01) Tak vonia jar

Sťažovateľ:fyzická osoba
Zadávateľ:HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.
Médium:vonkajšia reklama
Nález:Negatívny

23 (04-05) Lacný za každú cenu?

Sťažovateľ:fyzické osoby
Zadávateľ:BILLA s.r.o.
Médium:Printová reklama
Nález:Negatívny

32 (05-02) Kliatba kvíliacej ženy

Sťažovateľ:fyzická osoba
Zadávateľ:CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Médium:Billboard
Nález:Negatívny

20 (04-02) ProfiZYM Plus

Sťažovateľ:fyzická sooba
Zadávateľ:STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.
Médium:Rozhlasový spot
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 10 ods. 3

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

20.8.2019

Raňajky s reklamou: Ako robiť a vysielať televíznu a rozhlasovú reklamu tak aby bola etická?

  Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu...

8.7.2019

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 20. 06. 2019 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.