Nálezy Arbitrážnej komisie RPR


39 (06-06) Taká istá banka, akurát, že úplne iná"

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Poštová banka, a.s., odštepný závod 365.bank
Médium:TV spot
Nález:Negatívny

37 (06-04) Sloboda dáta

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:WAN Mobile, a. s.
Médium:web stránka zadávateľa
Nález:Negatívny

35 (06-02) Okná, za ktorými býva horúco II.

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Ľubomír Svetlík - MIRADOR
Médium:printová reklama
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 11 ods. 1 písm. b)

34 (06-01) S Birellom nenafúkaš

Sťažovateľ:fyzická sooba
Zadávateľ:Pllzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
Médium:TV spot
Nález:Negatívny

33 (05-03) Nákupom v Rakúsku odbilla posledná hodina

Sťažovateľ:Právnická osoba
Zadávateľ:TERNO real estate s.r.o.
Médium:printová reklama
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 17

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

20.8.2019

Raňajky s reklamou: Ako robiť a vysielať televíznu a rozhlasovú reklamu tak aby bola etická?

  Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu...

8.7.2019

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 20. 06. 2019 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.