Nálezy Arbitrážnej komisie RPR


12 (02-08) TV na 2 roky zadarmo

Sťažovateľ:fyzickáosoba
Zadávateľ:Orange Slovensko, a.s.
Médium:TV spot
Nález:Negatívny

05 (02-01) Clavin

Sťažovateľ:fyzická osoba
Zadávateľ:Org. Zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC.
Médium:sponzorský odkaz v TV
Nález:Negatívny

07 (02-03) WTF je HPV?

Sťažovateľ:fyzické osoby, Iniciatíve pre uvedomenie si rizík očkovania o.z.
Zadávateľ:Merck Sharp & Dohme, s.r.o.
Médium:Informačná kampaň
Nález:Negatívny

05 (02-01) Clavin Platinum - šírenie sponzorského odkazu

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:šíriteľ MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Médium:sponzorský odkaz v TV
Nález:Pozitívny

11 (02-07) film Ostrým nožom

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Médium:Vonkajšia reklama
Nález:Negatívny

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.4.2019

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 21. 03. 2019...

5.4.2019

MAC TV a Asociácia digitálnych marketingových agentúr sa stali novými členmi Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku, vstúpili dvaja...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.