Nálezy Arbitrážnej komisie RPR


49 (07-06) Lásky je dosť pre všetkých - vizuál na balení fliaš

Sťažovateľ:Fyzické osoby
Zadávateľ:Kofola, a.s.
Médium:balenie fliaš
Nález:Negatívny

EROS NIGHT CLUB Poprad

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:EROS Night Club, Poprad
Médium:Billboard
Nález:Negatívny
Ustanovenia kódexu:48 (07-05)

44 (07-01) Profismile - zubná kefka PROFI Ultra Care

Sťažovateľ:Curaden AG a CURADEN Slovakia s.r.o.
Zadávateľ:PROFIMED Slovakia, s.r.o.
Médium:web stránka, Facebook
Nález:Negatívny

47 (07-04) Spoznajte viac za menej

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:pelicantravel.com s.r.o.
Médium:Reklamný článok na internete
Nález:Negatívny

38 (06-05) Taká sitá banka, akurát, že úplne iná vo vysielaní TV JOJ

Sťažovateľ:fyzická soba
Zadávateľ:MAC TV s.r.o.
Médium:TV spot
Nález:Negatívny

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

27.9.2019

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

    BRATISLAVA. Dňa 12. 09. 2019 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako...

20.8.2019

Raňajky s reklamou: Ako robiť a vysielať televíznu a rozhlasovú reklamu tak aby bola etická?

  Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.