Nálezy Arbitrážnej komisie RPR


05 (02-01) Clavin Platinum - šírenie sponzorského odkazu

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:šíriteľ MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Médium:sponzorský odkaz v TV
Nález:Pozitívny

11 (02-07) film Ostrým nožom

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Médium:Vonkajšia reklama
Nález:Negatívny

10 (02-06) Umiestnenie reklamy na vstupenke na detské podujatie

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Ticketportal SK, s.r.o.
Médium:Elektronická vstupenka
Nález:Negatívny

09 (02-05) film Potomok

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Forum Film Slovakia s.r.o.
Médium:vonkajšia reklama
Nález:Negatívny

08 (02-04) Tvoje pivné stanice

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:sieť značky Beer Station
Médium:vonkajšia reklama (roll-up)
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 35 ods. 3 písm. b)

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.