19 (06-01) Vibroshaper

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: MediaShop GmbH
Médium: telenákupný spot
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 14 ods. 6
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Telenákupný spot: „Vibroshaper“
zadávateľa: MediaShop GmbH
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 14 ods. 6 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Prievidza, voči spotu odvysielanému v rámci telenákupu, ktorý propaguje prístroj Vibroshaper. Sťažovateľ uvádza, že v reklame je uvedených viacero informácií a tvrdení, vo vzťahu k efektivite oproti iným cvičeniam, ktoré považuje za klamlivé a zavádzajúce. Sťažovateľ poukazuje na konkrétny príklad, kedy je v reklame zobrazený merač kalórií, na osobe 30 minút behajúcej, a potom na tej istej osobe stojacej 10 minút na prístroji. Sťažovateľ má za to, že informácia o spálenej energií pri 30 minútovom behu (129 kalórií) a naproti tomu počas 10 minútového státia na vibrujúcom prístroji (277 kalórií) nie je už zavádzajúca, ale vyslovene a úmyselne klamlivá. Sťažovateľ uvádza, že zariadenie merajúce spotrebovanú energiu napr. pri behu, vychádza z otrasov (teda počtu krokov). Pri státí na prístroji človek takmer žiadnu aktivitu nevykonáva, a preto logicky nemôže byť prístroj viac než 6-násobne efektívnejší než beh (10 minút - 30 minút; 277 cal. - 129 kal.). 
 
Zadávateľ, prostredníctvom splnomocnenej advokátskej kancelárie vo svojom stanovisku uvádza, že predmetná reklama uvádza len údaje overené výrobcom výrobku Vibroshaper, ktorý zároveň reklamu aj natočil. Zadávateľ priložil čestné vyhlásenie výkonného riaditeľa spoločnosti, ktorá je výrobcom prístroja, ktoré podľa jeho názoru potvrdzuje, že predmetná reklama na výrobok Vibroshaper bola natočená jeho spoločnosťou v roku 2015, pričom pri natáčaní sa uskutočnili testy účinnosti predmetného výrobku na skutočných zákazníkoch. Slečna Olivia Figueroa, ktorá sa objavuje v predmetnej reklame je reálnou zákazníčkou a výsledky hodnôt spálených kalórií, ktoré sú uvedené aj v reklame zodpovedajú skutočným hodnotám, ktoré boli namerané po cvičení. V tejto súvislosti je podľa zadávateľa nutné zdôrazniť, že metabolizmus každého človeka je individuálny a hodnoty sa môžu líšiť. Z tohto dôvodu nie je možné očakávať, že každý zákazník, využívajúci výrobok Vibroshaper bude mať pri cvičení rovnaké výsledky ako sú uvedené aj v reklame. S ohľadom na tieto skutočnosti má zadávateľ za to, že reklama výsledky cvičení žiadnym spôsobom neskresľuje a pravdivo informuje spotrebiteľa o vlastnostiach výrobku, ktoré demonštruje na skutočných užívateľoch produktoch. 
 
Popis reklamy:
Reklama je zameraná na zobrazenie produktu, vysvetlenie jeho princípov a popis účinkov. Viaceré zábery zachytávajú praktické použitie prístroja, konkrétnymi osobami. Jedna zo scén, voči ktorej namieta aj sťažovateľ zachytáva „porovnanie“ počtu spálených kalórií pri behu a použití predmetného prístroja. 
 
Obrazová reklama je doplnená hovoreným slovom v nasledovnom znení: 
Mužský voice-over hovorí: „Chcete byť štíhlejší a svalnatejší? Máte však už dosť únavných športov, drahých a neúčinných fitnes strojov a ste vyčerpaní z neúčinných diét? Je tu riešenie! Vibroshaper! Dosiahnite postavu, o akej ste vždy snívali. Posilujte brušné svaly, sedacie svaly, nohy, ruky a stehná. Áno, celé telo. Môžete sedieť, či stáť. Vibroshaper za vás vykoná cviky v pohodlí vášho domova. Vibroshaper zreformuje posilňovanie celého tela. Maximálne úsilie bude odmenené maximálnym výsledkom. Vďaka viacdimenzionálnym impulzom sa svaly stiahnu každú sekundu 50x. Ak sa postavíte do stredu, je to akoby ste sa prechádzali. Trochu sa rozkročíte, je to akoby ste pomaly bežali. So širšie rozkročenými nohami je to zas akoby ste šprintovali. Vibroshaper však toho dokáže oveľa viac. Zbavte sa škaredej celulitídy, pustite sa do boja proti tukovým vankúšikom a dosiahnite krajšiu a vyšportovanejšiu postavu. Iba 10-minútovým cvičením denne. 
 
Žena popisuje svoje skúsenosti s produktom: „Moje tehotenstvo bolo skvelé. Porodila som dve nádherné deti. Bohužiaľ mi po ňom na bruchu zostal tuk a na nohách sa objavili kŕčové žily. To ma veľmi trápilo. Vibroshaper stimuluje krvný obeh, takže moje nohy môžu byť opäť pružné a zdravé a tuk okolo brucha tiež zmizol. Opäť vyzerám skvele.“
 
Mužský voice-over hovorí: „Vo Vibroshapri sa nachádza zabudovaný počítač, ktorý meria čas a tiež ovláda neuveriteľných 99 nastavení rýchlosti. Jednou z častí Vibroshaperu je aj praktický set gumených lán, s ktorými môžete posilňovať hlavne ruky a hornú časť tela. Zvlášť si môžete predobjednať aj diaľkový ovládač, aby ste mohli používať Vibroshaper úplne pohodlne. Vibroshaper vám môže pomôcť nielen pri dlhodobom chudnutí, ale aj pri posilňovaní brušných svalov, nôh, svaloch hrudníka, bokov, paží a sedacích svalov, aby vaše telo bolo pružné a príťažlivé. Také, po akom ste vždy túžili. Ak teda chcete schudnúť, ale máte už dosť drahého a únavného cvičenia, je vašim riešením Vibroshaper. Vibroshaper môže pomôcť dostať vaše telo do skvelej kondície.“ 
 
Žena popisuje svoje skúsenosti: „Vibroshaper môžem použiť kedy chcem, a tam, kde chcem. Nemusím sa prezliecť a mučiť samú seba v posilňovni. Jednoducho ho zapnem a postavím sa naň. Všetko ostatné už Vibroshaper zvládne sám.“
 
Mužský voice-over hovorí: „Pomocou Vibroshapera ľahko spálite kalórie a spevníte vašu postavu. Prístroj podrobíme skúške. Musí zvládnuť preukázateľne tú najefektívnejšiu tréningovú metódu. Beh. Olívia je skúsená bežkyňa a každý deň behá v parku 30 minút. Je v dobrej kondícii. K behu sme jej dali počítadlo kalórií. Tu je výsledok.“
 
Olívia – bežkyňa hovorí: „S 30-munútovým behom som spálila 129 cal. Dnes je veľmi teplo a je pravda, že rada behám, ale veľmi som sa spotila. Môj účes je zničený. Som úplne vyčerpaná a už sa neviem dočkať, kedy sa môžem osprchovať.“
 
Mužský voice-over hovorí: „Po sprche sme poprosili Olíviu, aby sa postavila na krátkych 10 minút na Vibroshaper, nastavený na najvyššiu rýchlosť, spolu s počítadlom kalórií. 10 minút na Vibroshaperi oproti 30-minútam behu. Tu je výsledok.“ 
 
Olívia - bežkyňa hovorí: „Nemôžem tomu uveriť, že pomocou Vibroshaperu som za krátkych 10 minút spálila až 277 kalórií. Neustále som sledovala počítadlo kalórií a to počítadlo neustále bežalo bez zastavenia. Neuveriteľné. Vibrácie prechádzali mojim telom. Dokonca som ich cítila až na konci malíčka. Cítila som tiež ako dáva poriadne zabrať môjmu telu, ako dáva zabrať každému jednému svalu. Za krátkych 10 minút som si zacvičila viac ako za 30 minút behu.“ 
 
Mužský voice-over hovorí: „Toto je dôkaz, že Vibroshaper môže byť účinnejší ako 30 minút svižného behu. Je šetrný ku kĺbom a nezaťažuje príliš ani telo. Vibroshaper môže dostať vaše telo do skvelej kondície. Tajomstvo Vibroshaperu spočíva v špeciálnej vibračnej technológii. Vibrácie sa dostanú hlboko do svalov a vďaka viacdimenzionálnym impulzom sa svaly stiahnu až 50x za sekundu. A to ešte zďaleka nie je všetko. Iba Vibroshaper disponuje tromi rôznymi stupňami sily. Vy sami sa môžete rozhodnúť, či chcete kráčať, či behať, či šprintovať. Vibračná technológia už preukázala vo svete fitnesu a fyzikálnej terapie, že je to účinná a tiež efektívna forma tréningu. Je jedinečná hlavne preto, lebo vibrácie sa dostanú hlboko do svalov a uvedú do pohybu každý sval. Dokonca aj tie, ktoré v iných prípadoch zriedkakedy používame. Takto môžeme dosiahnuť väčší a rýchlejší nárast svalov za kratšiu dobu.“  
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu sa v reklame sa nesmie opomenúť podstatná informácia, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie o obchodnej transakcii; pri posudzovaní rozsahu spotrebiteľovi sprostredkovaných informácií sa zohľadňuje aj použité komunikačné médium (čl. 14 ods. 6 Kódexu). Cieľom reklamy je v danom prípade propagácia prístroja na cvičenie – Vibroshaper. V rámci reklamy zadávateľ popisuje fungovanie prístroja, jeho účinky ako aj porovnanie efektivity vo vzťahu k iným športovým činnostiam, vrátane behu, či napríklad cvičením v posilňovni, pričom spôsob prezentácie týchto informácií v reklame vytvára dojem, že cvičením, resp. využívaním propagovaného prístroja je možné dosiahnuť vyšší efekt v porovnaní s inými formami pohybu. Okrem toho zadávateľ v rámci reklamy prezentuje aj akési zdravotné benefity vo vzťahu k prístroju, napr. „zbavte sa škaredej celulitídy“ alebo „...na bruchu zostal tuk a na nohách sa objavili kŕčové žily. To ma veľmi trápilo. Vibroshaper stimuluje krvný obeh, takže moje nohy môžu byť opäť pružné a zdravé a tuk okolo brucha tiež zmizol“, ktoré v rámci reklamy nie sú vo vzťahu k účinkom produktu bližšie preukázané. Komisia nespochybňuje právo zadávateľa prezentovať spôsob fungovania produktu ako takého, dokonca za neetické nepovažuje ani sprostredkovanie skúseností užívateľov produktu, tak ako je tomu napríklad v scéne, voči ktorej namieta aj sťažovateľ, a kde sa Komisia prikláňa k argumentácii zadávateľa, že scéna popisuje výsledok meraní konkrétneho jedného užívateľa v konkrétnej situácii, pričom tento nemusí byť rovnaký aj u iných používateľov. Na druhej strane je v reklame produkt, aj vo vzťahu k vyššie uvedeným „zdravotným“ tvrdeniam prezentovaný zároveň aj akoby v polohe až zdravotníckej pomôcky. Komisia je toho názoru, že účinky produktu na zdravie sú podstatnými informáciami, prezentácii ktorých by mal zadávateľ v reklame venovať zvýšenú pozornosť a podložiť ich napríklad odkazmi na konkrétne štúdie, testami, prípadne certifikátmi a pod., a to priamo v reklame, čo však v tomto prípade urobené nebolo. V predmetnom prípade bol pritom použitý telenákupný spot, ktorý je dostatočne dlhý na to, aby zadávateľ venoval väčšiu pozornosť prezentovaniu informácií, ktoré reflektujú reklamné tvrdenia a sú zároveň podstatnými pre preukázanie vlastností produktu. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že telenákupný spot: „Vibroshaper“, zadávateľa: MediaShop GmbH je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 6 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.   
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 30. 06. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
a
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

14.10.2020

Arbitrážnu komisiu posilnil odborník na sociálne siete, influencer marketing a on-line reklamu

BRATISLAVA. Medzi členov Arbitrážnej komisie, ktorá posudzuje sťažnosti na reklamu a rozhoduje v otázkach reklamnej etiky reklamy...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.