38 (08-04) Test proteínových tyčiniek

Sťažovateľ: Právnická osoba
Zadávateľ: Healthy Food Supplemets s.r.o.; Šíriteľa: Zoznam, s.r.o.
Médium: Internetová reklama (advertoriál)
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl.14 ods. 1 písm. b) a čl. 18 ods. 1 písm. b)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Internetová reklama (článok v podobe advertoriálu): „Test proteínových tyčiniek“
Zadávateľa: Healthy Food Supplemets s.r.o.; Šíriteľa: Zoznam, s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl.14 ods. 1 písm. b) a čl. 18 ods. 1 písm. b) Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od právnickej osoby, spoločnosti MAX SPORT s.r.o. voči reklame, v podobe advertoriálu s titulkom „Veľký text proteínových tyčiniek: Zisti, ktorá dopadla najlepšie!“, ktorá bola zverejnená na portáli hashtag.sk. V prvom rade považuje sťažovateľ reklamu za klamlivú v zmysle čl. 14 K6dexu, a to z dôvodu, že reklama uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu, nakoľko na základe neobjektívnej porovnávacej reklamy označenej ako „test prezentuje a glorifikuje produktovú radu objednávateľa reklamy, čím nečestným spôsobom priamo ovplyvňuje kvalifikované rozhodnutie spotrebiteľa o tom, akú konkrétnu proteínovú tyčinku si kúpiť. Sťažovateľ taktiež zastáva názor, že reklama nespĺňa kvalitatívne znaky prípustnej porovnávacej reklamy, nakoľko porovnáva konkrétne vlastnosti produktov ako chuť, a rozpustnosť neobjektívnym spôsobom. Okrem toho dáva do popredia konkrétne pozitívne vlastnosti produktu zadávateľa reklamy bez toho, aby uviedla, či tieto vlastnosti spĺňajú aj ostatné porovnávané produkty. Ako problémové vníma sťažovateľ aj označenie reklamy – advertoriálu ako „testu“. Podľa sťažovateľa je úmyslom šíriteľa a zadávateľa reklamy od počiatku vzbudiť u spotrebiteľa pocit toho, že v prípade reklamy ide o skutočný nezávislý test, vykonaný na reprezentatívnej vzorke spotrebiteľov. Jediným odkazom na to, že ide o formu reklamy – advertoriál, uvádza šíriteľ na samom závere textu reklamu. Takéto označenie podľa sťažovateľa nie je dostatočné, nakoľko priemerný spotrebiteľ nevie posúdiť, čo znamená pojem advertoriál, a teda nie je schopný identifikovať danú reklamu ako reklamu.   
 
Rade bolo doručené stanovisko šíriteľa reklamy, v rámci ktorého uvádza, že zadávateľ navrhol propagáciu svojho výrobku – proteínovej tyčinky formou testu a porovnania s inými produktmi. Pri tvorbe obsahu dodal návrh testovaných výrobkov a reklamný text vytvorila redakcia magazínu hashtag na webovej stránke hashtag.zoznam.sk. I keď sa testované osoby snažili o zachovanie objektivity v maximálnej miere, napriek tomu nevyhodnotili rozsah a obsah zadania a správnosť spracovania v dostatočnej miere. Text bol zreteľne označený ako „Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Space Protein“, pričom z vyššie uvedeného textu smeroval prelink na text vysvetľujúci pojem advertoriál. Na označenie bol použitý rovnaký typ písma ako bežný text v reklamnom článku. Uvedené označenie považuje šíriteľ za súladné s ustanoveniami Kódexu. Šíriteľ v rámci svojho stanoviska uviedol, že po oboznámení sa s obsahom sťažnosti bola reklama odstránená. 
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu článku – advertoriálu, ktorý bol zverejnený na portáli hashtag.zoznam.sk pod názvom: „Veľký TEST proteínových tyčiniek: Zisti, ktorá dopadla najlepšie!“ v znení: „V našom teste sme porovnali sedem proteínových tyčiniek. #Proteínové tyčinky sú čoraz obľúbenejšie. Skvelo poslúžia ako snack na túre, po tréningu, ale aj počas náročného dňa. Dodajú ti energiu a telu potrebné živiny. Ktorú si však vybrať, ak hľadáš tú najlepšiu? Proteínové tyčinky sa stali fenoménom vďaka ich skvelým nutričným hodnotám. Ľudia dbajúci o svoje zdravie nimi okamžite nahradili sladkosti plné cukru, pretože sú pre telo podstatne prínosnejšie. Dávno už pritom neplatí, že proteínová tyčinka musí chutiť umelo! Výrobcovia sú čoraz precíznejší a dbajú aj na konzistenciu tyčinky. 
Testovali sme 7 tyčiniek
Rozhodli sme sa otestovať sedem tyčiniek, ktoré dostaneš na Slovensku už bežne kúpiť online či v kamenných obchodoch. Vyberali sme slovenské aj zahraničné značky. Porovnávali sme tieto druhy: Barebells karamel a kešu; Maxsport Havana Flow rumová pralinka; Space Protein čokoláda; Tekmar 37 Protein karamel; Nutrend Excelent Protein Bar čokoláda s orieškami; Bombus Protein 30 % arašidy a čokoláda; BioTech USA Protein Bar banán
Zamerali sme sa aj na chuť a konzistenciu tyčiniek (Zdroj: hashtag.sk)
Na čo sme sa zamerali?
V našom teste sme sledovali najmä zloženie tyčiniek. Samozrejme, zaujímalo nás aj množstvo bielkovín – tie ťa totiž zasýtia na dlhší čas a sú prospešné napríklad aj pre kosti či krvný tlak. Posvietili sme si aj na obsah cukru a tuku. Takisto sme porovnali kalorickú hodnotu a cenu, no nezabudli sme ani na konzistenciu tyčinky a jej chuť, ktorá je pre mnohých najdôležitejšia. Víťazom sa stala tyčinka, ktorá mala v súčte najviac najlepších umiestnení. Prvé tri priečky v každej kategórii sú vyznačené fialovou farbou. 
Takto obstáli tyčinky v nasledovných parametroch. Top 3 druhy v danej kategórii sú vždy vyznačené farebne.
Víťaz testu – tyčinka Space Protein
Víťazom nášho testu po sčítaní umiestnení sa stala tyčinka Space Protein čokoláda. Dominovala najmä v teste chuti, keď ju všetci testujúci jasne zaradili na prvé miesto vďaka jemnej, ideálnej konzistencii a príjemnej čokoládovej chuti. Tú dosiahli výrobcovia vďaka máčaniu v pravej mliečnej čokoláde. Tyčinka sa doslova rozplýva na jazyku a môže poslúžiť ako náhrada „prázdnych“ kalorických čokoládových pochúťok! Kaloricky je o niečo bohatšia, no obsahuje aj veľa bielkovín a málo cukru či tuku, čo ju v teste týchto parametrov zaradilo na prvé priečky. Navyše je bez umelých farbív či palmového tuku a je bezgluténová. Space Protein je sladená maltitolom, sladidlom, vďaka ktorému nevzniká zubný kaz, ako napríklad pri sladení cukrom. 
Vďaka tyčinke Space Protein dodáš telu dostatok proteínu a nepreženieš to s cukrom (Zdroj: hashtag.sk)
Druhé miesto – tyčinka Barebells
Tyčinka Barebells obsadila v našom teste druhé miesto. Viac proteínu a menej cukru je pre túto tyčinku výhodou, no neodporúčame ti vziať si ju na letnú túru či cyklovýlet. Tyčinka sa veľmi rýchlo topí a v batohu sa ti môže ľahko zdeformovať. Má mimoriadne sladkú chuť, čo tiež nemusí vyhovovať každému.
 
Tretie miesto – Tekmar 37 Protein
Výrazne karamelová tyčinka s vysokým obsahom proteínu a nízkym obsahom tukov. Aj takto by sme mohli definovať Tekmar 37 Protein, ktorá sa v našom teste dostala na tretie miesto. Pozor si však dávaj na o čosi vyšší obsah cukru a na tvrdšiu konzistenciu. Tyčinku musíš poriadne prežúvať a možno po nej budeš potrebovať pohár vody.
Skvelý snack aj pre teba
V našom teste sme sa zamerali na parametre, ktoré by si mal sledovať pri výbere akejkoľvek proteínovej tyčinky. Už dávno nie sú len pre športovcov a v prípade tých od Space Protein si môžeš navyše dopriať pôžitok ako zo sladkosti, no bez výčitiek. Má predsa minimum cukru a dostatok bielkovín! Zisti viac o SPACE PROTEIN s minimom cukru!“ 
Článok je doplnený fotografiami produktov a tabuľkou, ktorá hodnotí viaceré parametre testovaných produktov. V závere článku je uvedený text v znení: „Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Space Protein. Zdroj: Hashtag.sk/Advertoriál“ Po kliknutí na odkaz je užívateľovi k dispozícii dokument s vysvetlením významu advertoriálu. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu neprípustnou je reklama bez ohľadu na to, či spĺňa alebo nespĺňa zákonné podmienky porovnávacej reklamy, ak porovnáva konkrétnu, typickú, podstatnú a overiteľnú vlastnosť alebo charakteristiku produktov, neobjektívnym spôsobom (čl. 18 ods. 1 písm. b) Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia čiastočne stotožnila s názorom sťažovateľa. Reklamný článok je tvorený ako test, v rámci ktorého sú porovnávané konkrétne produkty. Z textu reklamy však nie je zrejmé, kto testovanie vykonal, resp. na akej vzorke bol test vykonaný. V článku je síce uvedené, na aké konkrétne parametre sa testované osoby zamerali, avšak nie je v texte jasne identifikované, na základe čoho si v rámci testovania testujúce osoby predmetné testované parametre zvolili a ako dospeli k ich vyhodnoteniu prezentovanému v článku – v prípade napríklad parametru chuť ide o subjektívne hodnotenie, navyše v rámci testu boli porovnávané tyčinky s rôznymi príchuťami. Predmetné porovnanie teda nemožno vnímať ako porovnanie, ktoré je objektívnym porovnaním a Komisia má za to, že reklama porovnáva produkty a ich vlastnosti neobjektívnym spôsobom. 
Komisia je taktiež toho názoru, že celkové spracovanie článku vo vzťahu k produktu objednávateľa, ktorý bol vyhodnotený ako víťaz a ostatným testovaným produktom sú komunikované nejasne a nezrozumiteľne. V tomto príklade napríklad Komisia poukazuje na text v znení: „navyše je bez umelých farbív či palmového tuku a je bezgluteínová“, ktorý je uvedený vo vzťahu k víťaznej tyčinke, pričom v nasledovnom texte sa nikde neuvádza, či aj ostatné produkty tieto parametre spĺňajú alebo nie, avšak samotná textácia implikuje že ostatné porovnávané produkty tieto vlastnosti nemajú, čo preukázané nebolo. Ako problematické vníma Komisia v danom prípade aj označenie porovnávania ako „test“, ktorý je štandardne medzi spotrebiteľmi vnímaný ako nezávislé a objektívne porovnanie, spravidla uskutočnené spotrebiteľmi, či nejakou autoritou. V danom prípade článok vznikol ako komerčný obsah – reklama. Spotrebiteľ je upozornený na to, že článok je reklamou, nakoľko tento je označený ako advertoriál, s následným preklikom na vysvetlenie pojmu a je v ňom uvedená aj skutočnosť, že vznikol v spolupráci s konkrétnou spoločnosťou, a teda Komisia má za to, že reklama bola dostatočne odlíšená.  Avšak spotrebiteľ aj na základe toho, že článok bol označený ako „test“ z uvedeného nevie vyhodnotiť do akej miery zadávateľ do testu zasiahol, čo Komisia nepovažuje za transparentné a má za to, že reklama sprostredkúva podstatné informácie nejasným, nezrozumiteľným a viacvýznamovým spôsobom (čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu).    
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetová reklama (článok v podobe advertoriálu): „Test proteínových tyčiniek“, zadávateľa: Healthy Food Supplemets s.r.o.; šíriteľa: Zoznam, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. b) a čl. 18 ods. 1 píms. b) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.  
 
Vzhľadom na skutočnosť, že šíriteľ stiahol reklamu, Komisia v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, aby do budúcna upustil od  jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 14. 10. 2021 
   
 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.