12 (04-02) Mnohonásobná ochrana vášho organizmu za menej ako 1€ / deň

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: CarnoMed, s.r.o.; šíriteľa: FPD Media, a.s.
Médium: Reklamný článok na internete
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 22 ods. 2 a čl. 26 ods. 2
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Reklamný článok na internete: „Mnohonásobná ochrana vášho organizmu za menej ako 1€ / deň“
zadávateľa: CarnoMed, s.r.o.; šíriteľa: FPD Media, a.s.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 22 ods. 2 a čl. 26 ods. 2 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trnava, voči článku, ktorý bol zverejnený na portáli cas.sk. Sťažovateľ namieta, že reklamný článok je označený ako „špeciálny projekt“, a má za to, že v tomto prípade článok nie je dostatočne označený ako reklama. Sťažovateľ ďalej uvádza, že podľa jeho názoru reklama obsahuje potenciálne zavádzajúce informácie. Záverom je sťažovateľ toho názoru, že reklama sa kontextuálne dá považovať za neetickú, keďže svoj produkt ponúka v neoznačenej inzercii, ako pomocníka v boji proti koronavírusom, čo môže byť podľa sťažovateľa v rozpore s čl. 12 Kódexu. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že v texte nie sú uvádzané informácia o špecifických ochoreniach. Spomínajú sa vírusové ochorenia a súvislosti s chrípkovými epidémiami. Fotografie zobrazujú popisované výživové doplnky. Zadávateľ taktiež uvádza, že jeho mediálny plán je dlhodobý a systematický. Zároveň podotýka, že je potrebné konkretizovať čo je "potenciálne zavádzajúca informácia", keďže v texte sú uvedené iba všeobecné účinky jednotlivých produktov, charakter textu je informatívny a odporúčací, nie navádzajúci. Zadávateľ je toho názoru, že z jeho strany nedošlo k porušeniu Etického kódexu a sťažnosť je neopodstatnená.
 
Šíriteľ, prostredníctvom splnomocnenej advokátskej kancelárie vo svojom stanovisku uvádza, že s námietkami sťažovateľa nesúhlasí. Predmetný článok je platenou reklamou a je riadne označený hneď v úvode ako „Špeciálny projekt“ a šíriteľ má za to, že toto označenie je dostatočné. Reklama ako taká je identifikovateľná a označenie je vyobrazené hneď v úvode článku. Uvedené ustanovenie, na ktoré sa odvoláva sťažovateľ nepredpisuje formu, akou má byť reklama označená, musí byť však rozoznateľná pre priemerného spotrebiteľa. Možno uviesť, že nakoľko aj sťažovateľ rozoznal, že ide o reklamu, táto skutočnosť potom bude určite zrejmá aj priemernému spotrebiteľovi. Šíriteľ používa predmetné označenie dlhodobo, rovnako ako iné médiá. Vo vzťahu ohľadom námietok sťažovateľa, že reklama obsahuje „potenciálne zavádzajúce informácie“ šíriteľ uvádza, že k uvedenému sa nevie vyjadriť, nakoľko sťažovateľ neuviedol, ktoré konkrétne informácie majú byť podľa neho zavádzajúce. Vo vzťahu k námietkam, že reklama je neetická, keďže ponúka produkt v neoznačenej inzercii, ako pomocníka v boji s koronavírusom, čo môže byť v rozpore s princípom čestnosti reklamy, šíriteľ uvádza, že ide o nepravdivú informáciu, nakoľko nikde v texte článku nie je ani raz spomenuté ochorenie koronavírusu. V článku sa spomínajú vírusové, chrípkové ochorenia a potreba posilnenia imunity. Zároveň šíriteľ uvádza, že zadávateľ reklamy propaguje tuto formou prípravok pravidelne, pričom uverejňovanie bolo plánované ešte pred vznikom pandémie koronavírusu, teda predmetnú reklamu by šíriteľ zverejnil v rovnakom znení, aj v prípade, že by žiadna pandémia vo svete nevypukla.  
 
Komisia sa obrátila na zadávateľa reklamy so žiadosťou o doplnenie vyjadrenia, v kontexte preukázania, že tvrdenia, využité v reklame sú v zmysle a v súlade s platnou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach pri označovaní potravín a Nariadení Komisie č. 432/2012, ktorým sa zriadil Zoznam schválených zdravotných tvrdení) a sú súčasťou Zoznamu povolených zdravotných tvrdení. Zadávateľ v rámci doplnenia svojho stanoviska uviedol, že predmetný text je redakčne spracovaný článok, ktorý vychádza z vedeckých zdrojov a skúseností užívateľov. Prehľad vedeckých zdrojov, z ktorých sú informácie čerpané nájdete na: https://www.karnozin.sk/informacne-zdroje
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu článku, ktorý je umiestnený na portáli cas.sk. Článok je v úvode pri nadpise označený ako „Špeciálny projekt“. Text článku je v nasledovnom znení: 
„11.03.2020, 08:00 | Správy ŠPECIÁLNY PROJEKT; Mnohonásobná ochrana vášho organizmu za menej ako 1 € /deň
Pozn. obrázok, ktorý vyobrazuje produkty Karnozín Extra (Zdroj. CarnoMed)
Podporte svoju imunitu zdrojmi z prírody!
„V období vírusových ochorení je pre obranu nášho tela najdôležitejšia prevencia a zdravý imunitný systém. Tzv. chrípkové epidémie prebiehajú najmä na prelome zimy a jari, kedy je imunita u väčšiny populácie oslabená. Ak sa chceme vyhnúť vyššej chorobnosti, mali by sme pracovať na údržbe zdravého imunitného systému. Okrem správnej výživy, fyzickej aktivity a dostatku spánku je potrebné ďalej stimulovať imunitu.
Už pri prvých príznakoch akútneho vírusového ochorenia je dôležitá izolácia (podľa možností aj od ostatných členov rodiny) a liečba na lôžku dostupnými prípravkami. Liečba akútnych vírusových ochorení v domácich podmienkach znižuje riziko šírenia nákazy.
Antibiotiká sú na liečbu akútneho vírusového ochorenia ako je napríklad chrípka neúčinné. V prípade ich užívania pri viróze si totiž veľmi často vytvoríme rezistenciu na liečbu antibiotikami a „vyrobíme“ si problém do budúcnosti,“ radí MUDr. Andrea Gebhardtová, PhD.
 
Pozn. obrázok, ktorý vyobrazuje produkty Karnozín Extra a IS6 (Zdroj. CarnoMed)
 
Podporiť náš imunitný systém okrem vitamínmi napumpovaného jedálnička môžete aj niečím navyše.
Účinného spojenca môžete nájsť v jedinečnej kombinácií troch výživových doplnkov Karnozín EXTRA, IS6 a Kolostrum EXTRA.
IS6 je jedinečný komplex vzájomne synergických látok, ktoré majú silný antioxidačný a imunostimulačný účinok. Posilňuje kardiovaskulárny systém, detoxikáciu organizmu, čistenie krvi, výrazne zlepšuje krvný obeh a môže znížiť riziko výskytu malígnych ochorení. Jeho pravidelné užívanie napomáha k lepšej ochrane tela proti vírusom, parazitom a baktériám.
Základnou zložkou je výťažok z huby Reishi, ktorá je najuctievanejšou hubou v Ázii, nazýva s aj huba večnej mladosti a nesmrteľnosti.
Popisované účinky IS6:
● Podpora imunity pri akútnom ochorení a chronickej imunodeficiencii
● Posilňuje organizmus počas ochorenia, v zdraví pôsobí preventívne
● Má vysoký antioxidačný účinok
● Spomaľuje starnutie
● Luteín ochraňuje sietnicu oka a reguluje hladinu cholesterolu v krvi
● Lykopén posilňuje srdce a srdcovo-cievny systém
● Chlorofyl stimuluje metabolizmus a pomáha vylučovať nahromadené toxíny z tela
 
Pozn. obrázok, ktorý vyobrazuje produkty Karnozín Extra, IS6 a Kolostrum extra, doplnený textom v znení “kráľovská sila v jedinečnej kombinácii na podporu vašej imunity. Kombinácia Karnozínu extra, IS6 a Kolostra Extra podporuje imunitu a odolnosť proti vírusovým ochoreniam.“  (Zdroj. CarnoMed)
Kolostrum EXTRA obsahuje v 1 kapsule 500 mg prírodného, biologicky vyrobeného kravského mledziva bez akýchkoľvek prísad, alergénov alebo antibiotík. Je vyrobené patentovanou metódu sušenia mrazom, ktorá zabezpečuje vysokú účinnosť aktívnych látok.
Kravské kolostrum je svojim zložením veľmi blízke ľudskému kolostru a jeho užívanie nemá vedľajšie účinky.
Kolostrum (mledzivo) je prvé materské mlieko bohaté na látky, ktoré poskytujú imunitnú podporu a výživu pre celkový zdravý vývoj organizmu (imunoglobulíny, prirodzené rastové faktory, bielkoviny, laktoferín, lyzozým, vitamíny a minerály). Je to prvá prírodná vakcína pre novorodencov, ktorou sa podávajú už vytvorené protilátky pripravené bojovať s akoukoľvek infekciou.
Popisované účinky Kolostrum EXTRA sú:
● Protizápalová aktivita
● Protikvasinková, protimikrobiálna a protivírusová aktivita
● Podporuje rast detí
● Podpora prospešnej mikroflóry a optimalizácia črevnej priepustnosti
● Zlepšenie trávenia
● Podpora vstrebávania vitamínov, minerálov a živín
● Anabolická aktivita: podporuje rast svalovej hmoty a kostí, pomáha pri spaľovaní tukov
● Zlepšuje pohotovosť a reakcie mozgu, potláča psychickú a fyzickú únavu
● Zlepšuje epitelizáciu pokožky a hojenie rán
● Ochrana a spevnenie zubnej skloviny
● Potláča rast nádorových buniek
● Zabraňuje skracovaniu telomér (tzv. „molekulárnych hodín“), čím ovplyvňuje proces starnutia
 
Pozn. Obrázok produktov Karnozín Extra a Kolostrum Extra Zdroj: CarnoMed
 
Karnozín EXTRA je mix až 6 účinných látok, ktoré posilňujú imunitný systém, potláčajú zápal, napomáhajú tvorbe protilátok a regenerácii buniek.
Karnozín ovplyvňuje zásadné procesy prebiehajúce v našom tele na všetkých úrovniach, od molekulárnej až po ochranu centrálneho nervového systému.
Ukazuje sa, že karnozín vďaka svojim jedinečným vlastnostiam môže liečiť alebo zmierňovať mnoho ochorení.
 
Pozn. Obrázok s vyobrazením produktov karnozín extra doplnený fotografiou a citáciou  MUDr. Andrea Gebhardtová odporúča: „V období vírusových ochorení je Karnozín Extra účinný doplnok na podporu imunity a potlačenie zápalu“ Zdroj: CarnoMed
 
● ochraňuje nervové tkanivá – pri roztrúsenej skleróze znižuje celkovú únavu
● vysoko účinný pri cukrovke 2. typu, potláča diabetické komplikácie
● poskytuje výraznú antioxidačnú ochranu všetkým bunkám a posilňuje imunitný systém
● silne potláča zápal,
● napomáha regenerácii buniek,
● ochraňuje nervové tkanivá,
● znižuje stres a podporuje regeneráciu,
● zvyšuje silu a vytrvalosť srdcového svalu,
● pozitívne pôsobí pri poruchách učenia, znižuje nadmernú aktivitu u detí.
Prečo je Karnozín EXTRA extra?
Karnozín Extra vo svojej jedinečnej receptúre obsahuje L-karnozín v špeciálnej forme, ktorá je chránená pred účinkom karnozinázy (enzým, ktorý rozkladá karnozín). V porovnaní s čistým L – karnozínom vykazuje Karnozín EXTRA lepšiu biodostupnosť a silnejšie antioxidačné vlastnosti.
Aké sú ďalšie možnosti využitia karnozínu?
Potenciálne účinky Karnozínu sú:
● zníženie zvýšeného tlaku krvi: uplatnenie pri vysokom krvnom tlaku
● prevencia oxidácie LDL-cholesterolu: môže zabrániť vzniku a rozvoju artériosklerózy (kôrnateniu ciev)
● zvýšenie sily sťahov srdcového svalu a ochrana proti nedostatku kyslíka: prínos u pacientov pri nedostatočnom dokrvení srdca
● chráni bielkoviny pred deštrukčným pôsobením vysokej hladiny cukrov, pomáha zmierňovať komplikácie spôsobené cukrovkou, ako sú poškodenie obličiek, ciev, periférnych nervov a sietnice
● potláča nežiadúce účinky oxidatívneho stresu a akumuláciu abnormálnych bielkovín a fosfolipidov najmä v mozgu: uplatnenie u ochorení ako sú Alzeimerova alebo Parkinsonova choroba, roztrúsená skleróza, epilepsia, cievna mozgová príhoda, demencia alebo depresívne stavy
● tvorba komplexov s kovovými iónmi (meď, zinok, nikel, kobalt a pod.): karnozín – zinkový komplex pôsobí pri hojení žalúdočných vredov a zápaloch žalúdka vyvolaných Helicobacter pylori
● udržiava v rovnováhe hormonálny a autonómny nervový systém a ochraňuje celý nervový systém, čím významne pôsobí proti stresu
● neuroprotektívne účinky a vplyv na vývin mozgu a jeho funkcií: uplatnenie u detí s poruchami autistického spektra a poruchami učenia,
● prevencia a zmierňovanie očných ochorení ako je šedý zákal a katarakta (očné kvapky s obsahom karnozínu)
● neutralizuje kyselinu mliečnu vytvorenú pri svalovej práci (zabraňuje prekysleniu), zvyšuje svalovú silu a jej odolnosť voči únave, urýchľuje regeneráciu a preto je karnozín ideálnym doplnkom pre športovcov
● pozitívne ovplyvňuje proces starnutia
● zlepšuje schopnosti logického myslenia a pamäť
● skúmajú sa aj jeho proti-nádorové vlastnosti
Kombinácia Karnozínu EXTRA, IS6 a Kolostra podporuje imunitu a odolnosť proti vírusovým ochoreniam.
 
Pozn. Fotografia MUDr. Gebhardtovej. Zdroj: CarnoMed
Web: www.carnomed.sk
Facebook: www.facebook.com/carnomed“ 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu ak sa pre reklamu používa komunikačné médium, ktoré obsahuje spravodajské informácie alebo iné redakčné obsahy, reklama musí byť odlíšená takým spôsobom, aby bola ako reklama rozoznateľná pre priemerného spotrebiteľa; priemerný spotrebiteľ musí byť schopný identifikovať ako reklamu aj hybridné formy ako infomercial alebo advertorial (čl. 22 ods. 2 Kódexu). Je zrejmé, že článok nevznikol ako nezávislý redakčný obsah, prípadne z vlastnej iniciatívy redakcie, čo aj napriek tvrdeniu zadávateľa, že „predmetný text je redakčne spracovaný článok“ potvrdil aj samotný šíriteľ, ktorý naopak uvádza, že „predmetný článok je platenou reklamou...“  Článok má komerčný charakter a je možné ho teda považovať za reklamu, prostredníctvom ktorej zadávateľ komunikuje svoj produkt. Vo vzťahu k označeniu reklamy ako takej, resp. k tomu, či je reklama dostatočne identifikovateľná pre bežného spotrebiteľa ako reklama, má Komisia za to, že v danom prípade, reklama jasne identifikovaná nebola, keďže aj samotný zadávateľ ju za reklamu nepovažoval. Označenie článku spôsobom „špeciálny projekt“, v kontexte nadpisu nepovažuje Komisia v danom prípade za dostatočné a má za to, že priemerný spotrebiteľ len na základe uvedeného označenia nevie rozoznať, že článok má komerčný charakter, resp. že ide o platenú formu reklamy a môže nadobudnúť mylný dojem, že článok je bežným redakčným obsahom. Označovanie „špeciálny projekt“ sa síce v praxi používa práve pre označovanie advertoriálu alebo PR článkov avšak v danom prípade takéto označenie bolo pre bežného spotrebiteľa zmätočné. O to viac, že článok je umiestnený v sekcii „Správy“ a toto umiestnenie v kontexte označenia a obsahu článku môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. 
 
Vo vzťahu k obsahu článku ako takého, Komisia pri posudzovaní vychádzala o.i. aj zo skutočnosti, že predmetom komunikácie je produkt – výživový doplnok, pričom článok obsahuje konkrétne zdravotné tvrdenia vo vzťahu k účinkom produktu a zložkám, ktoré tento obsahuje. Kódex kladie na reklamu o.i. aj požiadavku, že „výživové a zdravotné tvrdenia o potravine v reklame musia byť vedecky zdôvodnené (čl. 26 ods. 2 Kódexu). Zadávateľ v tomto smere dostatočne nepreukázal, že zdravotné tvrdenia v reklame sú vedecky zdôvodnené, a to, že sa nachádzajú v Zozname schválených povolených tvrdení (EFSA) a Komisia má za to, že v tomto ohľade zadávateľ nevenoval komunikácii produktu dostatočnú pozornosť práve s ohľadom na špecifické a legislatívne pravidlá a podmienky používania zdravotných tvrdení, a preto reklamu vyhodnotila ako neetickú. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Reklamný článok na internete: „Mnohonásobná ochrana vášho organizmu za menej ako 1€ / deň“, zadávateľa: CarnoMed, s.r.o.; šíriteľa: FPD Media, a.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 22 ods. 2 a čl. 26 ods. 2 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.   
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 28. 05. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.7.2020

Tlačová správa zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 30. 06. 2020 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.