06 (01-06) Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
Médium: reklamný článok
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 3, čl. 29 ods. 1 písm. a) a čl. 35 ods. 2
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Reklamný článok: „Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?“
zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
     
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 10 ods. 3, čl. 29 ods. 1 písm. a) a čl. 35 ods. 2 Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci január zaevidovala sťažnosť fyzickej osoby, okres Bratislava voči obsahu reklamného článku, zadávateľa Kaufland Slovenská republika, v.o.s., ktorý sa venuje produktu Demänovka. Sťažovateľ namieta voči vybraným častiam článku, o ktorých sa domnieva, že naznačujú, že konkrétny alkoholický nápoj má liečivý účinok. Sťažovateľ má taktiež za to, že vybrané tvrdenie naznačuje, že konzumácia alkoholického nápoja prispieva k akademickému úspechu a podľa sťažovateľa tvrdenie vyvoláva dojem, že konzumácia alkoholu môže pomôcť v stresovej situácii. 
 
Zadávateľ vo svojom zo dňa 16.01.2018 uvádza, že v danom prípade sa jedná o natívnu reklamu formou článku majúceho dokumentárny a populárno-náučný charakter. História Demänovky siaha až do roku 1954. Jedná sa teda o tradičný slovenský bylinný likér, ktorý má pre Slovensko veľký význam a aj vo svete je vnímaný ako špecifický produkt s unikátnym zložením typický pre Slovensko a patriaci k slovenskej kultúre. Je dôležité držať tento výrobok v povedomí a cieľom kampane bolo zamerať sa aj na poskytnutie bližších informácií o jeho výrobe a jedinečnom zložení, ktorého dominantným prvkom je macerát získaný vylúhovaním 14 druhov starostlivo vybraných liečivých bylín. Zadávateľ ďalej uviedol, že pristúpil k úprave článku, vrátane toho, že aj napriek tomu, že reklamný článok nebol uverejnený v komunikačnom médiu určenom pre maloletých, no títo k nemu môžu mať prístup, zadávateľ do úvodu článku uvádza upozornenie v nasledujúcom znení:
„Inzercia alkoholického nápoja. Požívanie alkoholických nápojov môže mať zdraviu škodlivé následky. Konzumácia alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov je zakázaná.“ K jednotlivým námietkam sťažovateľa vo vzťahu k vybraným tvrdeniam sa zadávateľ vyjadril nasledovne: „Vďaka svojmu bylinnému zloženiu môžete, ako pri jednom z mála alkoholov, tvrdiť, že ju pijete len „na zdravie“. V tejto časti je kladený dôraz na špecifickú bylinnú zložku a bylinky majú stáročiami preukázaný liečivý účinok, ktorý denne zdôrazňujú všetky typy médií v príspevkoch týkajúcich sa zdravej výživy. Slovné spojenie „na zdravie“ je v článku uverejnené v úvodzovkách, čo implikuje, že sa jedná o citáciu typického a všeobecne známeho slovenského slovného spojenia používaného pri prípitku. Nejde teda o náznak liečivého účinku v rozpore s čl. 29 ods. 1) písm. a) a čl. 35 ods. 2) Etického kódexu reklamnej
praxe.
Vo vzťahu k výroku „Podobne ako pani, ktorá nedávno do St. Nicolaus poslala pohľadnicu: „Mám 69 rokov a dlho ma v bruchu čosi bolievalo. Raz som si dala štamperlík Demänovky a uľavilo sa mi. Vyliečili ste ma. Doktori to chceli rezať.“, napísala vďačná Marta.“, zadávateľ uvádza, že v tejto časti ide o slobodné vyjadrenie dojmov zákazníka. Zadávateľ nijakým spôsobom neovplyvnil názor zákazníčky. Táto sama popísala svoju skúsenosť s bylinným likérom a jej pocity za ňu nemôže nikto formulovať. Každého výrobcu nepochybne tešia dobré referencie zákazníkov, ktoré sa v praxi bežne zverejňujú rovnako ako aj tie negatívne. V konečnom dôsledku je to výhodou pre spotrebiteľa, nakoľko viacero pozitívnych či negatívnych skúseností s určitým produktom mu pomáha zorientovať sa a vybrať si kvalitný produkt v súlade s jeho preferenciami. Zadávateľ má za to, že každý zákazník má právo slobodne vyjadriť svoj názor.V súvislosti s tvrdením „Vôňu bylín a zápach liehu si už nevšíma, zvykol si. Cítiť ich však hneď na prvý nádych. Vrazia vám do nosa bez opýtania, rozšíria sa zreničky a spomalia chôdzu,žiadna zábava. Tá bude až o štyri mesiace neskôr, keď sa liečivý nápoj ocitne v pohároch.“, zadávateľ pripúšťa, že v tejto časti došlo k formulačnej a žiaľ neodchytenej chybe autora článku. Správna formulácia mala znieť: „...keď sa nápoj s extraktom z liečivých bylín ocitne v pohároch.“ Vo vzťahu k tvrdeniu „...z jednej 1800-kilogramovej dávky macerátu dokážu vyrobiť viac ako 56-tisíc sedemdecových fliaš Demänovky. Niektorá z nich pomohla aj slovenskému študentovi, ktorý za to poďakoval priamo v úvode svojej diplomovej práce: „Spoločnosti St. Nicolaus, a.s. patrí nasledujúce poďakovanie za stabilnú kvalitu ich produktov s o niečo vyšším percentuálnym obsahom antistresových látok ako je obvykle znesiteľné. Práve tieto v kombinácii s kávou významne dopomohli dokončeniu tejto práce formou motivačných prestávok, vďaka ktorým zostal autor bez akejkoľvek väčšej fyzickej či psychickej ujmy.“, má zadávateľ za to, že nikde v tejto časti nie je uvedené, že pozitívne mentálne a fyzické účinky boli dosiahnuté konzumáciou alkoholu. Cieľom tejto natívnej reklamy je poskytnúť čitateľom podrobnejší pohľad na tradičný slovenský likér Demänovka, jeho históriu, výrobu, utajované zloženie a stále sa zvyšujúcu popularitu, preto pokiaľ poďakovanie študenta vyvoláva nejasnosti a Rada pre reklamu to uzná za vhodné, bude z článku odstránené, hoci má zadávateľ za zo, že nejde o neprípustné, resp. nevhodné znenie textu. Ohľadom tvrdenia „V slovenských Kauflandoch však na Demänovku čakať netreba. Ponúkajú ju nielen kvôli jej výnimočnosti, ale aj v rámci podpory slovenských výrobcov. Je dobrá na trávenie. Preto je hlavne s prichádzajúcimi vianočnými sviatkami viac ako vhodná na každom stole. Na zdravie.“ , zadávateľ argumentuje, že z mnohých historických zápiskov nielen z nášho územia je známe, že bylinným extraktom - predchodcom Demänovky – pripisovali ľudia liečivú moc. 
Záverom zadávateľ uvádza, že v žiadnom prípade nebola cieľom tohto reklamného článku propagácia Demänovky ako alkoholického nápoja, ktorý by mal mať liečivé vlastnosti, povzbudzujúci alebo upokojujúci účinok, ani takéto účinky alkoholického nápoja žiadnym spôsobom naznačovať. Rovnako nebolo cieľom reklamy dávať do súvislosti spotrebu alkoholu s priaznivým účinkom na duševnú výkonnosť, ani naznačovať, že konzumácia alkoholických nápojov je nevyhnutná pre akademický úspech, alebo že môže k takémuto úspechu prispieť.
 
Popis reklamného článku:
Článok bol uverejnený dňa 22.12.2017 na internetovom portáli SME (https://cerstvi.sme.sk), v nasledovnom znení:  
 
„Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru? 
Receptúra leží v trezore a hlave jediného človeka. Dostali sme sa priamo k nemu.
Existujú viaceré zaujímavé povolania, ale byť jediný, kto pozná naspamäť receptúru bylinného likéru, to pôsobí ako z rozprávky. Ide však o realitu. Tým likérom je Demänovka a tým vyvoleným Zdeno Vozárik. V utajení nedrží len zloženie, ale aj seba samého. Je viazaný mlčanlivosťou, rovnako ako všetky osoby, ktoré kedy receptúru spoznali. Chrániť ju neznamená len obmedziť k nej voľný prístup. Poistkou je tiež striedanie dodávateľov, či objednávanie bylín, ktoré do Demänovky ani nepatria. Na horký bylinný likér ich stačí štrnásť, v skutočnosti kvôli výrobe iných druhov alkoholu v spoločnosti St. Nicolaus nakupujú až 35 typov bylín. Zo Slovenska, Afganistanu aj z Ázie. „Nerobíme to úmyselne, aj keď to tak môže vyzerať. Na výrobu likéru totiž nestačí poznať len suroviny a ich gramáž, najdôležitejší je proces samotnej výroby,“ hovorí riaditeľ závodu St. Nicolaus Milan Korček. Práve Korček so šéfkou vývoja a druhým miešačom sú tri ďalšie osoby, ktoré majú k receptúre prístup. Viac ich nie je, no ani oni ju zarábať nevedia. Je napísaná na papieri uloženom v trezore, kam podľa podpisového poriadku nemôže ísť nikto sám. Vždy by mali ísť dve osoby. Takto to funguje od roku 1954, odkedy sa Demänovka vyrába. Vďaka svojmu bylinnému zloženiu môžete, ako pri jednom z mála alkoholov, tvrdiť, že ju pijete len „na zdravie“. Podobne ako pani, ktorá nedávno do St. Nicolaus poslala pohľadnicu. (pozn. sťažovateľom namietané tvrdenie) „Mám 69 rokov a dlho ma v bruchu čosi bolievalo. Raz som si dala štamperlík Demänovky a uľavilo sa mi. Vyliečili ste ma. Doktori to chceli rezať,“ napísala vďačná Marta. (pozn. sťažovateľom namietané tvrdenie)
Práca, kde vonia alkohol
Je šesť hodín ráno a väčšina obyvateľov Liptovského Mikuláša ešte spí. Zdeno Vozárik je výnimka. V modrých monterkách, s dierami na nohách, kráča popri koľajniciach do zadnej časti areálu. Všade je ticho, trochu hmly, počuť len štrngot kľúčov. Sú dva stupne pod nulou a ani slnko ešte nevystrčilo hlavu spoza hôr. Zato v St. Nicolaus pracujú uprostred decembra dvadsaťštyri hodín denne a šesť dní v týždni. Idú Vianoce a Silvester, znovu bude znieť miesto hromobitia kanónov krotký cengot čiaš. Zvonivý kovový zvuk kľúčov ustane, keď ich Vozárik zasunie do zámku. Dva razy nimi otočí, otvorí dvere a vojde dnu. Chodí sem už tridsaťpäť rokov, stále na rovnaké miesto. Tu sa maceruje alkohol. Veľa sa toho v priebehu rokov nezmenilo, dokonca aj technológie ostali pôvodné. Ručná práca má vraj svoje čaro, má punc starodávnosti a remeselnej výroby, myslí si Vozárik. Ak chce otvoriť dvierka na niektorom z takmer desiatky medených tankov, musí najskôr odkrútiť štyri skrutky.
Na každom z tankov je bielou kriedou napísané, čo sa vnútri nachádza a odkedy dokedy majú byť suroviny dnu. Na maceráte Demänovky je dátum 17.12., jej výroba však začína o dva týždne skôr v herbárni. Skladujú tam všetky byliny a počas váženia a presýpania sú pracovníci zaprášení ako mlynári. Ročne na Demänovku spotrebujú viac ako jednu tonu sušených bylín. Vozárik ich gram po grame hádže na váhu, potom presunie do papierových vriec a na paletovom vozíku prevezie k medeným tankom.
Vôňu bylín a zápach liehu si už nevšíma, zvykol si. Cítiť ich však hneď na prvý nádych. Vrazia vám do nosa bez opýtania, rozšíria sa zreničky a spomalia chôdzu, žiadna zábava. Tá bude až o štyri mesiace neskôr, keď sa liečivý nápoj ocitne v pohároch. (pozn. sťažovateľom namietané tvrdenie). Toľko totiž trvá, kým sa byliny vylúhujú a spoja s obilným liehom vlastnej výroby. Ďalej sa pridá voda, cukor a prírodné karamelové farbivo. Všetko spolu nakoniec dozrie počas troch mesiacov. Vozárik pracuje v St. Nicolaus od roku 1983 a k receptúre Demänovky sa dostal vo svojich 29 rokoch. Poznal ju však už omnoho skôr, občas na ňu chodieval do krčmy. Keď ju nakoniec začal ako jediný pripravovať, necítil sa výnimočne a už vôbec nie ako vyvolený. „Pripadá mi to normálne. Ja len robím to, čo treba,“ hovorí. Dodnes nezatúžil namiešať ani vlastnú zmes bylín, aj keď priamo v závode si vyrábajú vlastné arómy, ktoré používajú pri výrobe ďalších produktov. 
Sviatky ani víkendy nerozhodujú
Hovoriť o pracovnej dobe miešačov macerátov je takmer nemožné. Štandardne by mali byť v práci od šiestej do druhej s voľnými víkendami, no konečné slovo má receptúra jednotlivých nápojov. Tá sa na víkendy ani sviatky nepýta. Zdeno Vozárik s kolegom Janom Žembom preto chodia do práce aj vtedy, keď tam iní nie sú. Jedno vylúhovanie bylín na Demänovku končilo v nedeľu 17. decembra, Fernet zas bude potrebné zastaviť nasledujúci deň po Vianociach, 25. decembra. Síce sa dá vopred naplánovať, kedy sa vylúhovanie začne, v hlavnej sezóne si však akýkoľvek odklad nemôžu dovoliť. Dvojica liniek pracuje aj cez obedné prestávky, na nakladacej rampe stoja kamióny v rade za sebou a okolie skladov je zaplnené prázdnymi fľašami. „Macerovanie bylín na Demänovku trvá pätnásť až dvadsať dní. Počas celej doby to vôbec nekoštujem, lebo ten správny moment dozretia je už vyskúšaný časom, keďže to robím dvadsať rokov. Vyhodnocujem to len senzoricky,“ hovorí Vozárik a v ruke drží plastový pohár so žlto-zlato-hnedou tekutinou namierený oproti svetlu. Keby do nej namočil prst, horká chuť by mu vbehla až do nosa. Koncentrácia je totiž tak silná, že z jednej 1800-kilogramovej dávky macerátu dokážu vyrobiť viac ako 56-tisíc sedemdecových fliaš Demänovky. Niektorá z nich pomohla aj slovenskému študentovi, ktorý za to poďakoval priamo v úvode svojej diplomovej práce. „Spoločnosti St. Nicolaus, a.s. patrí nasledujúce poďakovanie za stabilnú kvalitu ich produktov s o niečo vyšším percentuálnym obsahom antistresových látok ako je obvykle znesiteľné. Práve tieto v kombinácii s kávou významne dopomohli dokončeniu tejto práce formou motivačných prestávok, vďaka ktorým zostal autor bez akejkoľvek väčšej fyzickej či psychickej ujmy.“ (pozn. sťažovateľom namietané tvrdenie)
Postup výroby Demänovky
Receptúra Demänovky obsahuje podrobný popis celého procesu, ktorý sa dodržiava už viac ako šesťdesiat rokov. Začína vložením bylín a korenín do vnútra medeného tanku, potom sa zalejú liehom a nechajú vylúhovať. Občas ich treba zahriať a pomiešať, v priebehu zrenia aj niekoľkokrát. Miešanie je dôležité práve kvôli spojeniu chutí a rozhýbaniu bylín, ktoré sú usadené naspodu ako sypaný čaj. Vozárik na to využíva akúsi „motyku“ a na rukách má kožené rukavice, inak by mu popraskala koža. Za zmenu si ich vymení aj troje. Keď sú prepotené alebo mokré, zavesí ich hneď vedľa tanku s Demänovkou. Ten sa nikdy nemení, už dlhé roky používajú tie isté dva. Na konci vylúhovania vloží do macerátu sitko a vyberie najväčšie tuhé časti, aby sa nedostali do čerpadla. Následne tekutinu prečerpajú a egalizujú, aby odstránili prípadné nezhody oproti predošlým macerátom. „Chceme sa vyhnúť tomu, aby každá šarža chutila inak, lebo to nie je dobrý znak. Pol na pol zmiešavame dokopy staršiu šaržu s novou, aby skok v chuti nebol príliš výrazný, prípadne žiadny,“ opisuje Korček. Po egalizácii riedia macerát s podtatranskou vodou a pridávajú do tekutiny ďalšie suroviny ako cukor, včelí med alebo karamelové farbivo. Následne odchádza produkt do veľkého tanku na trojmesačné zrenie, aby sa chute scelili a získali zaoblený a jemný charakter.
Demänovka na ceste do Ameriky
Hotovú Demänovku ostáva už len zdegustovať, či je vyrobená správne a naplniť ňou fľaše. Aktuálne sú v ponuke tri typy. Horká, medová a brusnicová. Od nového roka pribudne štvrtý.
„Nový produkt sme vyvíjali dva roky a vyberali sme z rôznych variantov aj kombinácií. Na degustačných komisiách sedávalo množstvo ľudí, no odborná a laická časť sa museli zladiť. Do predaja by sa mala dostať začiatkom roka 2018,“ opisuje Korček. Už o pár týždňov sa začne plniť do fliaš, ktoré sa na začiatku linky najskôr ručne vyložia na pás a posúvajú sa jedna za druhou ako vojaci. Potom dnu napustia tekutinu, fľašu uzavrú a nalepia etikety aj kolky. V hale je však taký hluk, že všetci majú v ušiach štuple. Na viacerých miestach nahlas vyfukujú stroje, tsss, tsss, tsss, aby zo seba dokázali vytlačiť tekuté lepidlo. A všade počuť cvengot do seba narážajúcich fliaš. „Keď zrazu fľaše neťukajú, majstri už vedia, že sa niečo stalo a rýchlo bežia na kontrolu. Počuť to odkiaľkoľvek, čiže už podľa zvuku vedia, ako linka pracuje,“ vysvetľuje technologička Miroslava Myslivcová. Za 7,5-hodinovú zmenu dokážu naplniť 20-tisíc fliaš Demänovky. Keď náhodou v niektorej nie je dostatok tekutiny, má chybne nalepenú etiketu či kolok, prípadne uzáver celkom chýba, systém ju po takzvanom checkpointe ihneď vyradí. V krátkom tuneli sa blýska ako vo fotoateliéri. Lenže fľaše nefotia, ale skenujú. Hotové kusy už stačí len zabaliť do kartónov a poslať do obchodov. Demänovka sa predáva na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Poľsku a od budúceho roka poputuje zrejme aj do Ameriky. „Snažíme sa Demänovku dostať do Ameriky, no americká legislatíva je na bylinné nápoje veľmi prísna. Preto sme im museli dať podrobný popis toho, čo nápoj obsahuje,“ hovorí Korček. V slovenských Kauflandoch však na Demänovku čakať netreba. Ponúkajú ju nielen kvôli jej výnimočnosti, ale aj v rámci podpory slovenských výrobcov. Je dobrá na trávenie (pozn. sťažovateľom namietané tvrdenie). Preto je hlavne s prichádzajúcimi vianočnými sviatkami viac ako vhodná na každom stole. Na zdravie. Tento článok vám prináša Kaufland. Pravidlá pre spoluprácu medzi inzerentmi a redakciou si môžete pozrieť na tomto odkaze.“
Článok je doplnený fotografiami z výroby produktu. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie tvrdiť, že alkoholický nápoj pôsobí ako stimulátor či sedatívum alebo má liečivé účinky, ani takéto účinky naznačovať (čl. 35 ods. 2 Kódexu). Reklamný článok v danom prípade predstavuje konkrétny produkt – alkoholický nápoj Demänovka. V rámci reklamy je popísaná história produktu, jej zloženie ako aj proces výroby. Vo vzťahu k zloženiu výrobku zadávateľ okrem iného explicitne uvádza text v znení: „vďaka svojmu bylinnému zloženiu môžete, ako pri jednom z mála alkoholov, tvrdiť, že ju pijete len „na zdravie“ a následne sa odvoláva na skúsenosť svojej zákazníčky: „Mám 69 rokov a dlho ma v bruchu čosi bolievalo. Raz som si dala štamperlík Demänovky a uľavilo sa mi. Vyliečili ste ma. Doktori to chceli rezať,“ napísala vďačná Marta.“ Komisia nenamieta voči využitiu referencií zákazníkov v súvislosti s propagáciou produktu ako takého. Zadávateľ však použil v rámci reklamy citáciu zákazníka, ktorá jednoznačne popisuje jeho skúsenosti s predmetným alkoholickým nápojom, vo vzťahu k jeho zdravotnému stavu a to spôsobom, ktorý implikuje liečivé účinky tohto alkoholického nápoja a stavia ich dokonca nad štandardnú lekársku starostlivosť. Predmetný výrok môže v spotrebiteľoch vyvolať dojem, že alkoholický nápoj „vylieči“ ich zdravotné ťažkosti. Zadávateľ v rámci textu dokonca explicitne uvádza, že Demänovka je „liečivý nápoj“ („...keď sa liečivý nápoj ocitne v pohároch“). V závere článku zadávateľ taktiež uvádza: „je dobrá na trávenie“, čím opätovne naznačuje pozitívny účinok predmetného alkoholu na zdravie človeka. Ako problematickú vníma Komisia aj údajnú citáciu zákazníka – študenta v znení: „Spoločnosti St. Nicolaus, a.s. patrí nasledujúce poďakovanie za stabilnú kvalitu ich produktov s o niečo vyšším percentuálnym obsahom antistresových látok ako je obvykle znesiteľné. Práve tieto v kombinácii s kávou významne dopomohli dokončeniu tejto práce formou motivačných prestávok, vďaka ktorým zostal autor bez akejkoľvek väčšej fyzickej či psychickej ujmy.“ Tvrdenie je možné interpretovať spôsobom, že konzumácia predmetného alkoholického nápoja pôsobí ako stimulátor a napomáha v stresovej situácii, resp. že uvedený nápoj má schopnosť človeku pomôcť lepšie prekonávať a zvládať stres, čo nemožno považovať za prípustné. Vyššie uvedené tvrdenia Komisia nepovažuje za súladné s požiadavkami, ktoré Kódex na reklamu alkoholických nápojov kladie, a má za to, že reklama v tomto prípade jednoznačne tvrdí, že predmetný alkoholický nápoj má liečivé účinky, čo nemožno považovať za etické. Komisia je taktiež toho názoru, že vyššie uvedené tvrdenia nevhodným spôsobom informujú, že v reklame propagovaný konkrétny produkt má mimoriadny účinok (čl. 29 ods. 1 písm. a) Kódexu) a reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl.10 ods.3).  
Komisia ocenila, že zadávateľ reklamu čiastočne upravil pred vydaním arbitrážneho nálezu. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že reklamný článok: „Demänovku mieša iba jeden človek. Ako si strážia receptúru?“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3, čl. 29 ods. 1 písm. a) a čl. 35 ods. 2 Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a)      vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)      namieta sa porušenie Poriadku alebo
c)      namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
 
V Bratislave dňa 25. 01. 2018
                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                  predsedníčka Komisie
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

11.2.2019

Raňajky s reklamou: Aký bol rok 2018 v reklame?

  Milí priaznivci Raňajok s reklamou, aj v roku 2019 si vás dovoľujeme opäť pozvať na ďalší event zo...

29.1.2019

Tlačová správa z 1. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 1. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 22. 01. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.