Nálezy Arbitrážnej komisie RPR


64 (08-11) CERVA - oblečenie vo vysielaní MAC TV

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:vysielateľ: MAC TV s.r.o.
Médium:TV spot
Nález:Negatívny

46 (07-03) Tesco pôžička vo vysielaní TV Markíza

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Médium:Tv spot
Nález:Negatívny

68 (09-03) Helloqueen

Sťažovateľ:Fyzické osoby
Zadávateľ:Nadácia Cvernovka
Médium:plagát, web stránka
Nález:Negatívny

67 (09-02) Piješ s nami alebo proti nám?!

Sťažovateľ:Fórum PSR Slovensko
Zadávateľ:pijeme.sk s.r.o.
Médium:reklamná kampaň
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 31 písm.a), čl.33, čl. 35 ods. 3 písm. c), čl.10, čl.19 ods.2

66 (09-01) Najlepšia banka na sporenie

Zadávateľ:Poštová banka, a.s., odštepný závod 365.bank
Médium:tv spot, internetový banner
Nález:Negatívny

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.