Nálezy Arbitrážnej komisie RPR


34 (07-04) Študentksý kvíz

Sťažovateľ:Fyzické osoby
Zadávateľ:Trnavský samosrpávny kraj
Médium:Internentová reklama (príspevky na Facebooku a Instagrame)
Nález:Negatívny

33 (07-03) Set energy nápojov

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:HELL ENERGY SK s.r.o.
Médium:Internetová reklama (príspevok na Facebooku)
Nález:Negatívny

32 (07-02) Kraj sveta

Sťažovateľ:fyzická osoba, REGION LIPTOV a Región Vysoké Tatry
Zadávateľ:Košice Región Turizmu
Médium:Internetová reklama (spoty a vizuály na sociálnych sieťach)
Nález:Negatívny

31 (07-01) Vakcína je sloboda

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Médium:Internetová reklama (on-line spot)
Nález:Negatívny

30 (06-04) BRA!NEE

Sťažovateľ:fyzická osoba
Zadávateľ:MAFRA Slovakia, a.s.
Médium:Billboard
Nález:Negatívny

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

2.9.2021

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 19. 08. 2021 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

2.7.2021

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 24. 06. 2021 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.