Nálezy Arbitrážnej komisie RPR


45 (06-03) Volania Easy - porovnanie

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Slovak Telekom, a.s.
Médium:web stránka zadávateľa
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 14 ods. 2 a ods. 3 a čl. 18 ods. 1 písm. b)

44 (06-02) Sushi – Romantická večera – Plastový týždeň

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Kaufland Slovenská republika, v.o.s.
Médium:TV spoty
Nález:Negatívny

40 (05-09) Všetko bez DPH

Zadávateľ:Golf Slovakia, s.r.o.
Médium:Newsletter
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 14 ods. 5 písm. b)

39 (05-08) TV zadarmo k domácemu internetu

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:Orange Slovensko, a.s.
Médium:TV spot
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 14 ods. 5 písm. b) a čl. 15 ods. 3

27 (04-06) EnzyMAX

Sťažovateľ:Fyzická osoba
Zadávateľ:HERBIA, a.s.
Médium:web stránka
Nález:Pozitívny
Ustanovenia kódexu:čl. 25 ods. 1 písm. b)

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.8.2017

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  zo 7. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2017   BRATISLAVA. Dňa 02. 08. 2017...

27.6.2017

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2017   BRATISLAVA. Dňa 22. 06. 2017...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.