Formulár sťažnosti

Ustanovenia Kódexu sa vzťahujú na reklamu, ktorá je súčasťou komerčnej komunikácie. Do pôsobnosti Kódexu nespadá politická reklama.

Po vyplnení a odoslaní formulára sťažnosť zaevidujeme, oslovíme zadávateľa a sťažnosť bude predmetom rokovania Arbitrážnej komisie RPR. Sťažnosť je možné zaslať aj písomne na adresu Rady pre reklamu.

Vyplnením a odoslaním formulára pre zasielanie sťažností súhlasíte so spracovaním osobných údajov v zmysle Informácie dotknutej osoby k poskytovaniu osobných údajov

 

Informácie o sťažovateľovi

Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju podáva – všetky povinné osobné údaje slúžia len Sekretariátu RPR na spracovanie, sťažnosť je v prípade fyzických osôb Komisii predkladaná ako anonymná.

,

Sťažnosť

Popis toho, prečo sa domnievate, že reklama môže porušovať niektoré z ustanovení Kódexu. Z textu sťažnosti by malo byť zrejmé aj voči komu je sťažnosť zameraná.

Dôkazový materiál:

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.